Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Curs de NX-8 CAE a l’Escola d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

L’Escola Politècnica de Vilanova  organitza, de dilluns 30 de gener de 2012 a divendres 3 de febrer, un curs formatiu de 24 hores de CAE Bàsic de la darrera versió del programa de CAD i CAE NX (NX-8) impartit per  l’empresa Servicios Informáticos DAT (SERVIDAT) .

Objectiu: L’objectiu  del  curs  és  que  els  assistents  tinguin  els  coneixements  necessaris  per utilitzar aquest programari de forma immediata, ja sigui per progressar en el seu desenvolupament professional o per incorporar-se al mercat laboral. Per això, les sessions estan obertes a tota la ciutadania, si bé el seu públic principal són els professionals del sector i els estudiants de qualsevol especialitat d’enginyeria i grau. 

Continguts: NX CAE és un modern entorn de modelació, simulació i optimització multidisciplinària d’alta qualitat per elements finits. Les seves aplicacions abasten des d’anàlisis estructurals, dinàmica computacional de fluids (CFD), anàlisis tèrmics, anàlisis tèrmics-fluids, anàlisis termo-elàstics, anàlisis electromecànics, etc. Les classes de CAE NX bàsic combinaran continguts teòrics i pràctics, disposant cada assistent al curs d’un ordinador on seguirà el desenvolupament del curs i realitzarà els exercicis pràctics.  

Horaris: Les 24 hores del curs es repartiran en sessions de 3 hores el primer dia (dilluns -de 16h a 19h-) i el darrer dia (divendres –de 10h a 13h), mentre que el dimarts, dimecres i dijous es faran sessions de matí (de 10h a 13h) i tarda (de 15h a 18h). Les classes tindran lloc a l’Aula 115 de l’EPSEVG.

Acreditacions: Tots els assistents rebran un certificat acreditatiu. Els alumnes de l’EPSEVG que assisteixin al 90% de les classes a més a més podran demanar convalidació de 2 crèdits d’ECTS (OPT2)

Matrícula Alumnes de l’EPSEVG, UPC i aturats: 190 €; • Altres:  290 €
Data límit de matrícula: 15 de gener . La realització del curs està supeditada a un nº mínim d’alumnes. En el cas de què no s’arribi l’import de la matrícula es retornarà.

Més informació i inscripcions: CENTRE TECNOLÒGIC DE VILANOVA I LA GELTRÚ, Rambla de l’Exposició, 24, tel. 938967200.  
yolanda.collado@upc.edu, www.ctvg.edu , www.epsevg.upc.edu . Horaris d’atenció: dilluns a dijous:   9  a 14   i  15:30 a 17:30;    divendres:  9  a 14

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE