Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Conclusions de la jornada del 9 de maig (2)

Conclusions de la jornada del 9 de maig (2)

Com a continuació de les conclusions a que vam arribar a la jornada del dia 9 de maig us relatem algunes aportacions interessants que en la dinàmica grupal van sorgir:

Aspectes febles del futur : 

 • Pla d’usos endarrerit i dificultat de les empreses per instal·lar-se.
 • Mobilitat poc eficaç.
 • Gestions poc eficients . Lentitud i constricció en la gestió des de l’Administració Pública.

Propostes i alternatives : 

 • Desenvolupar un projecte tractor amb un lideratge potent.
 • Actitud cooperativa versus competitiva. Resolució de necessitats comuns de manera col·laborativa.
 • Instauració de taules sectorials.
 • Foment de la formació i mentoring empresarial. 

Passos seguents a implementar: 

 • Es necessita una xarxa d’interconnexió. Més col·laboració entre empreses .
 • Canviar la percepció i valors de les persones per canviar formes de fer .
 • Paper més actiu/proactiu per part de l’empresariat.
 • Cal més comunicació amb l’Administració Local.

Una vegada tractat aquest tema sobre l’activitat económica en general i les relacions empresarials  amb les aportacions dels diferents grups, vam començar a tractar els projectes que el Servei d’Empreses pensa posar en marxa durant aquest any i que tractarem en el següent post .

Veure el primer post de Conclusions de la jornada del 9 de maig (1)

 

Comparteix
  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE