Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Posts Tagged ‘trobada empresarial’

Segona trobada d’Ecoindústria-Simbiosi en la indústria local

Ahir 17 de gener, vam celebrar el II Taller del projecte Ecoindustria: Simbiosi en la indústria local, projecte pilotat pels serveis a empreses de les àrees de promoció econòmica dels Ajuntaments de Gavà i Viladecans.

Aquesta segona sessió grupal del programa Simbiosi va permetre aprofundir més en les implicacions, significat, beneficis i oportunitats que brinda gestionar l’empresa sota els paràmetres de la sostenibilitat, i a més a més, cada empresa, en dinàmiques grupals, va poder redefinir les línies generals del seu procés de negoci cap a un model d’economia circular.

L’ecoindústria implica beneficis pel medi ambient i genera impacte social positiu, peró també incideix en els resultats econòmics de l’empresa, i aquesta és l’avantatge: que els beneficis socials i ambientals poden anar de la mà dels beneficis empresarials. Per aixó pensem  que  aquest projecte afavoreix directament la competitivitat, el desenvolupament i el creixement sostenible de les empreses del nostre territori.

El resultat: descobrir sinergies amb empreses participants i amb altres del territori segons activitats i necessitats, i començar a dibuixar les línies d’acció a implementar per incorporar-se en l’economia circular. El programa continua amb sessions individuals amb cadascuna de les empreses per concretar el seu propi pla d’actuació, i el dia 8 de març es realitzarà la III Trobada grupal.

La presència de las regidories de promoció econòmica de Gavà i Viladecans, de l’Agencia Catalana de Residus de Catalunya, i de la Direcció d’Indústria de la Generalitat, va permetre visualitzar el seu  suport al programa i a les empreses participants. Aquestes entitats, partners importants en les accions que tenen a veure amb l’ecoindustria i la economia circular, van oferir col•laboració a les empreses assistents a través dels diferents programes i ajuts que estan implementant en aquest àmbit.

Conclusions de la jornada del 9 de maig (2)

Conclusions de la jornada del 9 de maig (2)

Com a continuació de les conclusions a que vam arribar a la jornada del dia 9 de maig us relatem algunes aportacions interessants que en la dinàmica grupal van sorgir:

Aspectes febles del futur : 

 • Pla d’usos endarrerit i dificultat de les empreses per instal·lar-se.
 • Mobilitat poc eficaç.
 • Gestions poc eficients . Lentitud i constricció en la gestió des de l’Administració Pública.

Propostes i alternatives : 

 • Desenvolupar un projecte tractor amb un lideratge potent.
 • Actitud cooperativa versus competitiva. Resolució de necessitats comuns de manera col·laborativa.
 • Instauració de taules sectorials.
 • Foment de la formació i mentoring empresarial. 

Passos seguents a implementar: 

 • Es necessita una xarxa d’interconnexió. Més col·laboració entre empreses .
 • Canviar la percepció i valors de les persones per canviar formes de fer .
 • Paper més actiu/proactiu per part de l’empresariat.
 • Cal més comunicació amb l’Administració Local.

Llegir més

CLOSE
CLOSE