Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Posts Tagged ‘serveis Can Calderon’

L’Aula Oberta de Can Calderon: programes bàsics d’informàtica

L'Aula Oberta de Can Calderon: programes bàsics d'informàtica

L’Aula Oberta és un servei d’autoaprenentatge d’ofimàtica i noves tecnologies dirigit a persones aturades sense coneixements d’informàtica o molt bàsics i amb interès per millorar-los per a una millora de la seva ocupabilitat.

Els participants aniran assolint els continguts al seu ritme, de manera autònoma i totalment individualitzada, gràcies a una plataforma virtual que els guiarà en els seus aprenentatges. Per tant, no hi ha límit de temps i cadascú esdevé responsable dels seus propis aprenentatges.

La dinàmica de les sessions consisteix en accedir a la plataforma virtual des d’un ordinador, on trobaran tots els continguts i activitats que caldrà portar a terme per tal de superar el curs. I amb l’ajuda de tutorials hauran de realitzar les pràctiques de manera interactiva.

Els grups són de màxim 10 persones i estan dinamitzats per la responsable de l’aula, que vetlla pel bon funcionament i, alhora, resol dubtes i les incidències que puguin esdevenir.

Els cursos disponibles són: Llegir més

Celebra amb nosaltres la nova imatge de Can Calderon

Si no vas cap endavant, recules diu el tòpic.  Un altre tòpic: renovar-se o morir.  Doncs en el Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon ens apuntem a la renovació i a l’anar cap endavant. Fruit d’una reflexió sobre els serveis i com es poden millorar, comencem aquest nou curs amb una nova imatge i un altra manera d’entendre  els serveis que prestem des del centre.

A la façana de l’entrada ja trobem un senyal de que alguna cosa ha canviat: un gran vinil ens saluda amb un gran Hola! per donar-nos la benvinguda. Una manera amable d’iniciar la visita a un centre en el qual pots trobar assessorament i orientació en les gran àrees que s’expliciten només entrar: Atenció a les empreses i emprenedoria , formació i ocupació .  Llegir més

CLOSE
CLOSE