Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Posts Tagged ‘PAE Viladecans’

El Punt d’atenció a l’Emprenedor (PAE), líder del segon trimestre

El Punt d'atenció a l'Emprenedor (PAE), líder del segon trimestre

Per segon trimestre consecutiu, l’Ajuntament de Viladecans a través del Punt d’Assessorament a l’Empresa (PAE), és el que més altes d’empresa ha tramitat de tots el municipis de la demarcació de Barcelona exceptuant la capital catalana: 64 altes. La dada prové de la Diputació de Barcelona , que publica trimestralment el Termómetre dels PAE: Termometre juny 16

El Punt d’asessorament a les empreses de Viladecans, ubicat al Centre de Promoció econòmica i Serveis a l’Empresa Can Calderon, es va crear el 2015 per tal d‘agilitzar tots aquells tràmits necessaris per constituir una empresa, de manera que els emprenedors  pràcticament amb una sola gestió realitzada al PAE, poden legalitzar la seva activitat de forma gairebé immediata.

Aixó és possible gràcies al Document Úbic Electrónic (DUE), a través del qual es tramita l’alta d’empresaris individuals (autónoms), Societats de Responsabilitat Limitada (S.L.) i Societats Limitades Nova Empresa (SLNE)

L’objectiu és optimitzar temps i desplaçaments als emprenedors fent más fácil i rápida la constitució de les seves empreses. Aquest DUE engloba tots els tràmits necessaria per donar d’alta una empresa, com ara l’alta a Hisenda i a la Seguretat Social, l’alta de treballadors, el registre de l’Agència de Protecció de Dades o la inscripció al Registre Mercantil en el cas de societqts mercantils, entre d’altres. Llegir més

PAE de Viladecans: 50 empresas y 56 puestos de trabajo

PAE de Viladecans: 50 empresas y 56 puestos de trabajo

En un periodo de funcionamiento de seis meses,  del 1 de enero al 30 de junio,  el Punto de  Atención al Emprenedor (PAE) de Viladecans ha llegado a una cifra de 50 empresas constituidas que suponen la creación de 56 puestos de trabajo. Para apreciar la buena marcha de este servicio de Can Calderon decir que 2015 es su primer año y ya ha  superado el número de empresas creadas de otros PAE más veteranos de la comarca.

De las 50 empresas creadas en Viladecans, 46 son empresarios individuales y 4 son sociedades limitadas. Los datos provienen del Ministerio de Industria, Energia y Turismo, entidad de la que depende la red de Puntos de Atención al Emprendedor de toda España.

Para aquellos que aún no conozcan el servicio del PAE de Viladecans haremos una pequeña explicación de los puntos más importantes:

Llegir més

CLOSE
CLOSE