Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Posts Tagged ‘Ajuts i subvencions’

Nou apartat d’ajudes, subvencions i finançament públic a les empreses

Nou apartat d'ajudes, subvencions i finançament públic a les empreses

Una de les consultes habituals que rebem als serveis d’empresa gira al voltant de les ajudes i subvencions que estan actives i s’adrecen a pymes. Per aixó hem cregut oportú obrir un apartat on quedin recollides les ajudes i subvencions que vagin sortint i considerem que poden ser interessants per les empreses de Viladecans.

En aquest nou apartat de Subvencions i Finançament públic a les empreses podreu visualitzar els principals programes d’ajuts públics de gestió regional, nacional i internacional dirigits a empreses i autònoms. Llegir més

Subvencions per a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica

Subvencions per a la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica

S’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica en el marc del Pla de l’energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020), i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.

Aquesta convocatòria permet:

- comprar motocicletes o ciclomotors elèctrics,
- instal·lar estacions públiques de recàrrega elèctrica ràpida per a vehicles,
- implantar un sistema de gestió energètica segons la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica Llegir més

Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses. Línia Emprèn

Línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses. Línia Emprèn

Es tracta d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, per a afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, amb l’objectiu de reactivar l’economia catalana. Els préstecs poden finançar tant despeses d’inversió com despeses de circulant amb un import mínim de 10.000 € i màxim de 100.000 €.

Les condicions de les operacions són les següents:

  • Euríbor a 6 mesos, més un diferencial de fins a 3,95 punts.
  • El termini d’amortització del préstec és de 5 anys, inclòs un any de carència.
  • El Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant l’Institut Català de Finances assumirà el risc del 70% del capital pendent, en cas de morositat.
  • Comissió d’amortització anticipada de fins l’1%.

A qui va dirigit?

A qualsevol empresa constituïda com a persona autònoma, micro, petites i mitjanes empreses (les mitjanes empreses en determinades activitats de l’àmbit del comerç i dels serveis) amb seu social o centre de treball a Catalunya.
També poden sol·licitar els ajuts les persones emprenedores considerades com apersones físiques que no estiguin constituïdes com a treballadores autònomes, sempre que acreditin haver demanat l’alta al Cens d’activitats econòmiques, mitjançant la presentació a Hisenda (a l’AEAT) dels models 036 o 037, per fer inversions abans d’iniciar l’activitat.

Normativa: ORDRE EMO/229/2015 de 13 de juliol

Préstecs ASCA per iniciatives d’ocupació

Préstecs ASCA per iniciatives d'ocupació

En un altre post ja us havíem parlat de la Fundació Privada ASCA (Acció Solidaria contra l’Atur), una fundació de llarga trajectòria (des de l’any 1981) donant resposta al problema de l’atur.

Una de les seves activitats, entre d’altres, és la concessió de préstecs solidaris a persones i col·lectius desafavorits.

Us apropem alguns dels articles de les bases de la convocatòria de prèstecs extraordinaris d’aquest any 2014. Al final del post trobarèu el link per accedir-hi al document complet. Llegir més

Programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

El 29 d’octubre va sortir publicada al DOGC una resolució que té com a objectiu acostar a l’empresa una sèrie d’ajuts econòmics per a projectes d’inversió realitzats a Catalunya i que es considerin d’alt impacte ( projectes d’inversió d’actius fixes i/o projectes de creació d’ocupació a Catalunya).

Quantia màxima d’ajut: En cap cas l’ajut màxim podrà superar el 1 milió d’euros.
- Projectes d’inversió en actius fixos, 200.000 euros

- Projectes de creació d’ocupació: 1 milió d’euros, tenint en compte que l’ajut atorgat per a la contractació de treballadors no desafavorits no podrà superar els 200.000 euros.

Pàgina 1 de 912345...Última »
CLOSE
CLOSE