Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Privacitat

D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us comuniquem que les dades sol·licitades s’incorporaran a un fitxer automatitzat, propietat de l’Ajuntament de Viladecans (Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderón).

Les dades seran utilitzades per a la gestió interna del centre i les cessions previstes estan relacionades amb altres entitats o empreses amb les que Can Calderón, d’acord a l’autoritzat a la legislació vigent, té contacte per tal de proveir-vos del servei sol·licitat i/o oferir-vos informació envers les vostres demandes.

Us informem que, tret dels supòsits que acabem d’assenyalar, davant les cessions i/o comunicacions, les dades no seran lliurades a cap altra persona física o jurídica sense el vostre consentiment explícit, ni tampoc se’n farà un ús inadequat de les mateixes.

Finalment, comunicar-vos que les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, prenent totes les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que les puguin utilitzar per a finalitats diferents per a les que han facilitat.

Si un cop introduïdes les dades desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació, només cal que passeu pel nostre centre i comuniqueu la vostra demanda o que adreceu una carta certificada, signada i adjuntant fotocòpia del vostre DNI, a:

Can Calderón – Ajuntament de Viladecans
C/ Andorra, 64
08840 Viladecans.

CLOSE
CLOSE