Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Serveis d’ocupació

Conèixer el mercat de treball és fonamental per a les persones que busquen feina i que volen saber: quines són les tendències dels diferents sectors d’activitat econòmica, les característiques de les ofertes de treball i les oportunitats que hi ha per accedir a un lloc de treball.

T’oferim informació i orientació professional

Assessorament personalitzat per definir el propi itinerari tenint en compte els diferents perfils professionals.

Realitat i tendències del mercat de treball: sectors d’activitat econòmica, modalitat de contractes laborals, taxes d’ocupació i atur…

Recursos per a la recerca d’un lloc de treball: Club de Feina

  • Ofertes de treball i accés a la borsa de la Xarxa Local d’Ocupació d’àmbit provincial.
  • Equips informàtics i connexió a internet per accedir a borses de treball, crear un compte de correu, confeccionar currículums i/o cartes de presentació…
  • Prensa laboral i publicacions especialitzades.
  • Directoris d’empreses per sectors d’activitats i per diferents àmbits territorials.
  • Tallers de suport a la recerca de feina. Accions grupals on els treballen les habilitats laborals necessàries per afavorir l’accés al mercat de treball.

Programes d’experimentació laboral

Plans d’Ocupació, adreçats a persones aturades per tal de millorar la seva experiència professional.

CLOSE
CLOSE