Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Promoció dels recursos lúdico-turístics

Potenciar la creació, el desenvolupament i la millora de les activitats d’oci i turisme, i impulsar alhora la promoció de la nostra oferta, requereix un marc d’actuació tranversal. Un marc que afavoreixi la cooperació i col·laboració entre el sector públic i el privat, i el compromís amb els diferents agents interessats en el desenvolupament d’aquest sector.

Així des del servei:

  • Es gestiona conjuntament amb els privats la cobertura de totes les visites de professionals que desitgen conèixer el municipi (fam trips).
  • Es tramiten les consultes i peticions d’informació sobre les activitats lúdico-turístiques que s’ofereixen i es fa la tramesa de material promocional.
  • S’editen opuscles amb informació lúdico-turística del municipi i amb informació de les empreses i els serveis que presten.
  • Etc.

Si voleu recórrer amb nosaltres aquest camí empleneu el formulari  i contactarem amb vosaltres.

Amb la finalitat de difondre els recursos, serveis i activitats lúdico-turístiques que s’ofereixen a Viladecans, el punt d’informació itinerant “Viladecans Oci i Turisme” es troba en alguns dels esdeveniments que tenen lloc a la ciutat. Aquest fet ens permet detectar aquelles oportunitats que van sorgint per oferir, tant a la ciutadania com a tots aquells que ens visiten, noves propostes per a gaudir del temps de lleure a la ciutat.

Per fer això possible, es compta amb el suport de la Fundació Sigea, amb qui s’ha subscrit un conveni de col.laboració público-privat, que garanteix entre d’altres coses l’atenció d’aquest punt per un equip d’informadors qualificats i amb un àmplis coneixement dels recursos i ofertes de la ciutat.

CLOSE
CLOSE