Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Implementació d’un sistema de qualitat

A Viladecans tenim un compromís amb la Qualitat. La ciutat impulsa la Qualitat Turística mitjançant el Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions (SICTED), és a dir, un sistema integral i permanent de gestió de la qualitat en un destí turístic. Aquesta iniciativa afavoreix una millora en la qualitat dels serveis i productes i de la imatge turística d’aquest territori.

Aquest projecte és d’àmbit estatal, hi participen més de 139 destinacions entre les quals 13 son de la província de Barcelona.

Per a més informació consulteu www.calidadendestino.es, o poseu-vos en contacte amb nosaltres.

A la destinació:

 • Fomenta una percepció integral de la destinació.
 • Assegura la bona imatge de la destinació.
 • Posiciona de forma òptima la destinació.
 • Incrementa la coherència del nivell de qualitat que ofereix la seva oferta.
 • Implanta la cultura de la qualitat i de la millora continua a la destinació.
 • Millora la coordinació del sector públic i privat.

Als establiments:

 • Millora la gestió i prestació dels serveis de l’establiment.
 • Empra la satisfacció del client per a la millora contínua del servei o producte.

Als visitants:

 • Atenció personalitzada i professional.
 • Rapidesa en el servei.
 • Increment de la satisfacció dels serveis consumits.
 • Confort i netedat del espais d’acollida.
 • Innovació, varietat i qualitat dels productes.
 • Fiabilitat de la informació.
 • Gestió mediambiental sostenible.
CLOSE
CLOSE