Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

EGM és estalvi i eficiència energètica

EGM és estalvi i eficiència energètica

En crear l’empresa EGM fa tres anys, els seus socis fundadors, en Pau Pedraza i la Mónica Martínez, tenien tant clar quin era el seu objectiu, que resulta difícil no afegir “estalvi i eficiència energètica” quan dius EGM.  És quasi sinonímia, d’aquí el títol que hem posat a aquest post de presentació de l’empresa.

Perquè aquesta és la seva tasca: assessorar els clients en matèria d’estalvi i eficiència energètica per aconseguir que l’empresa estalviï diners guanyant eficiència en els seus procesos i, al mateix temps, que l’activitat econòmica es converteixi en una activitat més sostenible i respectuosa amb l’entorn.

Tots som conscients del problema que busca solucionar EGM: la despesa de subministrament energètic, que ha anat creixent lenta però inexorablement i carrega cada vegada més els comptes d’explotació.  Aquesta circunstància -que no sembla que hagi de fer marxa enrere, més aviat al contrari- fa que prendre mesures per estalviar en els consums a l’empresa ja no sigui una opció sinó una part de les obligacions quotidianes de qualsevol bon gestor empresarial . 

Optimitzar recursos, guanyar eficiència, reduir costos i augmentar la competitivitat de l’empresa, aquest és el mantra que EGM repeteix als seus clients del sector de l’Administració Pública i del sector terciari, i ara també als clients del sector industrial, en el que s’han especialitzat l’ùltim any i mig. 

Com ho fan? Ells mateixos ens ho expliquen. 

Pau Pedraza: “La nostra cartera de serveis permet englobar totes les àrees que l’empresa o la indústria ha de controlar per reduir la factura energètica. Per fer-ho hem desenvolupat una sèrie de productes destinats a optimitzar i controlar tot allò que té a veure amb la despesa energètica, des dels més senzills  (com l’optimització de les característiques contractuals del subministrament) fins el més complet, la Gestió Energètica Integral, que engloba totes les etapes del cicle de l’energia de l’empresa i permet aportar solucions d’alt valor afegit i econòmicament rendibles en les instal·lacions i els processos en el cas que fos necessari”.

Mónica Martínez: “En tot cas l’objectiu final sempre és el mateix:  establir un control mitjançant un sistema de gestió que permeti detectar ineficiències i desviacions a curt termini i així evitar  “sustos” en la factura”

Aprofundint més en la seva especialització en el sector industrial, la Mónica Martinez ens diu: ” L’eficiència energètica, en tots els sectors, però a l’industrial resulta més clar (potser perquè el consum energètic sol ser molt superior) és avui dia necessària i aporta una sèrie de beneficis a les empreses que la tenen en compte envers les que encara no la practiquen, sovint per un tema de desconeixement o falta de conscienciació. D’entre els beneficis podríem destacar: 

 • Millora de la imatge corporativa. Les empreses i organitzacions amb més prestigi cuiden el medi ambient.
 • Implantació d’indicadors de consum. Saber quins factors consumeixen l’energia i quan la consumeixen permet una gestió energètica eficient.
 • Reconeixement legal i normativa. Un exemple és  la Norma ISO 50001, la seva implantació certifica l’existència d’un sistema optimitzat de l’ús de l’energia.
 • Informació acurada. La Gestió Energètica aporta informació clara i comprensible a les empreses del seu perfil de consum. Això genera a l’empresari seguretat i confiança en la pressa de decisions.
 • Solidessa al mercat. Les empreses energèticament eficients aporten un valor afegit per a un creixement sostenible.
 • Estalvi econòmic. Millora del compte d’explotació i de la competitivitat respecte a la competència”.
I com el millor per entendre les coses és un exemple pràctic, hem demanat a EGM un cas concret en el que hagin intervingut i on es puguin veure les avantatges econòmiques i mediambientals que es poden assolir amb la implantació de solucions ” moltes vegades senzilles i de baix cost” …afegeix la Mónica.

Exemple: Empresa industrial del sector de l’alimentació amb una despessa important en subministrament eléctric

Situació inicial : L’empresa té, com a sistema de producció de fred, una central de fred industrial que disposa de 2 grups de bombament, el primer format per 3 bombes de 15 kW de potència (glicol a -2º C) i el segon per dues bombes també de 15 kW que impulsa el líquid refrigerant (glicol a 10 º C).

Problema detectat: Ineficiència en el sistema de producció de fred. Les bombes d´impulsió treballen sense cap tipus de regulació.

Solució aportada: Instal·lació de la solució Pump Copler Control (PCC) per realitzar una regulació mitjançant variadors de freqüència en els grups d’impulsió. El sistema de control incorpora un autómata programable (PLC) parametritzat en funció de les temperatures d’impulsió i tornada.

Resultats aconseguits: 

 • estalvi energètic: 73.699,00 Kwh/anuals
 • estalvi econòmic:  8.106,89 €/anuals
 • estalvi CO2 :     20,43 Tn
 • inversión:      9.944,66€
 • payback:       1,20 anys
 • TIR:    84,77%  

Quan els nombres parlen clar, les paraules … sobren!

Per acabar aquesta presentació, explicar- vos que EGM forma part desde l’inici, del cluster C2EB (Cluster d’eficiència energètica del Baix), un grup d’empreses del territori que col·laboren entre ells per millorar, difondre i concienciar les empreses i la societat dels beneficis d’incorporar com a valor important de funcionament l’eficiència energètica.

Si voleu contactar amb EGM: Mónica Martínez Yélamos, directora tècnica. T. 679 581 492 mmartinez@egmenergia.com.

I per saber més: www.egmenergia.com Logo-Peq-150ppp

Comparteix
  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE