Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

La forma jurídica

Una decisió molt important

SSCALDERON33

La forma jurídica que adopti l’empresa és molt important per al seu posterior desenvolupament, ja que cada forma jurídica compta amb unes característiques pròpies de gestió o de divisió de la propietat que poden arribar a alterar el seu funcionament.

Les formes jurídiques més habituals son les següents:

 • Empresari autònom
 • Societat Civil
 • Societats Mercantils:
  • Societat de Responsabilitat Limitada
  • Societat Limitada Nova Empresa
  • Societat Anònima
  • Societat Laboral (Anònima o de Responsabilitat Limitada)
 • Cooperativa

A fi de comptar amb alguns criteris bàsics inicials d’identificació de les diferents formes jurídiques, a l’article “Tipus de formes jurídiques” s’enumeren les diferents característiques de cadascuna d’elles en forma d’avantatges i inconvenients.

Al següent document trobareu un quadre comparatiu amb les principals característiques de les formes jurídiques en que es pot constituïr una empresa, així com una guia amb la descripció de cadascuna d’aquestes formes jurídiques.

La tria de la forma jurídica de l’empresa

Per norma general, els criteris que es tenen en compte a l’hora d’elegir la forma jurídica de l’empresa són els següents:

 • Nombre de promotor
 • Responsabilitat patrimonial
 • Capital inicial
 • Tipus i volum d’activitat
 • Avantatges fiscals
 • Necessitat finançament
Llegir més

Tipus de formes jurídiques

 • Empresari individual
 • Societat de Responsabilitat Limitada
 • Societat Anònima
 • Societat Laboral
 • Societat Cooperativa
 • Altres tipus de formes jurídiques
Llegir més
CLOSE
CLOSE