Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Ajuts i subvencions

1438267_82583514

A aquest apartat podreu trobar informació sobre els ajuts i subvencions als que podreu accedir.

Cal recordar que la tipologia d’aquests ajuts i subvencions vindran donats en funció de la forma jurídica en que es vulgui constituïr l’empresa, el perfil de persona emprenedora (home o dona, si té minusvalia, si és o no aturat de llarga durada, etc.) i el tipus d’activitat de l’empresa (àmbits d’activitat).

Consells a tenir en compte

Com a consell important recordem que no és aconsellable triar la forma jurídica de l’empresa en funció dels ajuts i subvencions als que és pugui accedir, més aviat caldrà fer una reflexió acurada del tipus de forma jurídica més adient per l’activitat que volem posar en marxa, i una vegada fet això, informar-se sobre aquells ajuts als que és podria accedir.

Un altre consell important és tenir en compte els períodes de vigència de la convocatòria d’ajuts i subvencions, així com els requisits necessaris per poder accedir-hi. Només si ho tenim clar, ens estalviarem ensurts i malentesos.

Finalment, cal dir que no podem comptar, per al nostre pla de finançament, amb els recursos econòmics que ens puguin concedir de la sol·licitud d’ajuts i subvencions, ja que normalment acostumen a trigar cert temps en ser concedits.

A l’enllaç que presentem a continuació, podreu trobar els principals ajuts i subvencions als que podeu accedir, organitzats a partir del criteri de la forma jurídica de l’empresa, així com els organismes encarregats de la gestió de cada un d’ells.

CLOSE
CLOSE