Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Informàtica i comunicacions

Informàtica

Confecció i publicació de pàgines web
Requisits: GE / GESO/ Certificat del mateix nivell / Certificat del nivell 1 / Proves d'accés a CFGM
Data prevista d'inici: 1 de febrer de 2017
Data prevista de finalització: 30 de juny de 2017
Estat del curs: Atorgat
CLOSE
CLOSE