centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Bloc Viladecans empresarial

Autònoms i comerços: atenció a l’Ordre reguladora de finançament

Autònoms i comerços: atenció a l'Ordre reguladora de finançament

Ha sortit publicada al DOGC l’Ordre reguladora de la línia de finançament emprenedors autònoms i Comerços: Ordre/114/2014, de 4 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantiaper al finançament empresarial de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, i s’obre la corresponent convocatòria per a la Línia d’emprenedors, autònoms i comerços per a l’any 2014.  

Es tracta d’una línia de finançament basada en uns préstecs que atorguen Banc de Sabadell i CaixaBank mitjançant un conveni amb l’ICF, amb una garantia del 70% per part del Departament d’Empresa i Ocupació per tal de facilitar l’atorgament del préstec.

Podran ser beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts els autònoms, les microempreses, així com les petites i mitjanes empreses del sector del comerç; amb seu social o centre de treball a Catalunya; que estiguin donats d’alta al corresponent règim de la Seguretat Social o mutualitat en el cas dels autònoms, o que estiguin legalment constituïdes i inscrites als registres corresponents en els cas de les micro, petites i mitjanes empreses.

Es podran finançar tant projectes d’inversió -adquisició d’un o diversos actius fixos, materials o immaterials- com circulant -tresoreria, compra d’estocs o finançament a clients amb les següents condicions: Llegir més

Fem feina a Viladecans. Com va fins ara?

Fem feina a Viladecans. Com va fins ara?

Primer recordar-vos que els ajuts econòmics municipals per crear ocupació, Fem Feina Viladecans, encara estan vigents i es poden sol·licitar fins el 3o de maig de 2014. 

I ara us expliquem com està anant: 

  • Ajuts a la contractació, que subvenciona durant sis mesos el cost salarial de persones de Viladecans en situació d’atur per part d’empreses, prioritàriament locals, sempre que el contracte sigui per un període mínim d’un any.  L’ajut ofereix una subvenció d’entre 1.200 i 1.600 euros al mes, segons el grup de cotització del nou treballador.

En aquests moments han sol·licitat aquest ajut 13 empreses. Si algú està interessat, es pot descarregar el formulari de sol·licitud aquí:  fem feina Contractació

  • Ajut a l’autoocupació, que subvenciona a persones aturades de Viladecans que volen iniciar un projecte empresarial, amb qualsevol forma jurídica, sempre que es donin d’alta al règim d’autònoms (RETA).  Màxim: 5.000 euros.

En aquests moments han presentat sol.licitud per l’ajut 10 autònoms. Us  apropem el formulari de sol·licitud per si esteu interessats: fem feina Autònoms 

Més dades: Llegir més

Contratar a un joven sin experiencia puede ser una buena inversión

Contratar a un joven sin experiencia puede ser una buena inversión

El autor de este post es  Pablo Jerez Barroso

A la hora de contratar personal las empresas suelen centrar su búsqueda en perfiles con una amplia experiencia en el puesto de trabajo ofertado, pero hay ocasiones – muchas- en las que o bien no se necesita experiencia previa o no es necesario que sea tan amplia o bien puede ser sustituida por la formación práctica que un trabajador de la propia empresa puede ofrecer durante unos días al nuevo trabajador. 

Para este tipo de casos existe una modalidad contractual que tiene beneficios para su empresa: el contrato de primer empleo joven.

¿Qué características han de tener los trabajadores para ser contratados a través de esta modalidad? 

  • menores de 30 años o mayores hasta 35 años con discapacidad reconocida superior al 33%,
  • sin experiencia laboral previa o inferior a 3 meses
  •  inscritos como demandantes de empleo en el INEM
El contrato deberá ser de mínimo de tres meses y máximo seis, salvo que el convenio colectivo recoja la posibilidad de una duración más amplia. En tal caso podrá ser de hasta doce meses. Se podrá realizar a tiempo parcial, si bien la jornada no podrá ser inferior al 75% de la misma.

Vale. ¿Pero qué ventajas tiene para el empresario?

En la realización de un contrato eventual es muy importante que la causa por la que se contrata a la persona esté muy bien justificada, ya que si la causa indicada no es real o no está bien definida, el empresario puede encontrarse con que el contrato ha sido realizado en fraude de ley, y al acabar el trabajador la relación laboral, éste le demande por despido improcedente, teniendo usted que abonar la correspondiente indemnización por despido.  Llegir més

Premis Cambra per a empreses a la delegació del Baix Llobregat

Premis Cambra per a empreses a la delegació del Baix Llobregat
Us traslladem la informació que ens han fet arribar des de la Cambra del Baix Llobregat per convidar les empreses a participar en els Premis Cambra 2014:

“Els premis volen distingir aquells projectes empresarials que hagin destacat en els àmbits de la internacionalització, la innovació i la responsabilitat social empresarial. Llegir més

Els tallers empresarials de Can Calderon obren vies de finançament …

Els tallers empresarials de Can Calderon obren vies de finançament ...

El títol d’aquest post és i no és una broma.

Ara us  ho expliquem. Llegir més

Pàgina 1 de 12212345...Última »