Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Cinc cèntims de coneixement sobre la RSE

Cinc cèntims de coneixement sobre la RSE

La Comissió Europea en el seu Llibre Verd de 2001 defineix la responsabilitat social de l’empresa com

“La integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions comercials i les relacions amb els seus interlocutors”. [ … ]“, un concepte mitjançant el qual les empreses decideixen voluntàriament contribuir a l’assoliment d’una societat millor i un mediambient més net”

Però ens movem en el concepte, per entendre-ho millor mireu aquesta llista d’exemples sobre actituds de responsabilitat social a l’empresa.

 • Organitzar el funcionament de l’empresa des d’una ètica composta de valors, més que no pas de regles fixes. En societats obertes com la nostra, orientar-se per valors significa tenir un nord per al mig i llag termini.
 • Saber que en el compte de resultats es computen no només els béns tangibles, sinó també els intangibles (pau social, clima de cooperació, satisfacció de necessitats socials).
 • Elaborar un producte de qualitat que satisfagi als consumidors i que puguin adquirir-lo a un preu competitiu. El consumidor és, al cap i a la fi, el principal referent en la presa de decisions.
 • Mantenir en la vida quotidiana de l’empresa un clima de cooperació més que de conflicte, de corresponsabilitat més que de subordinació, entre els que se senten més membres que empleats.
 • Assegurar als col·laboradors  no una feina garantida a tot risc però sí la voluntat expressa de mantenir-lo  juntament amb una formació que el capaciti per assolir una feina igual o superior.
 • Garantir als accionistes o propietaris un benefici econòmic raonable, capaç de mantenir la vida empresarial.
 • Pagar als proveïdors puntualment.
 • Jugar net amb els competidors, o fins i tot tenir la intel•ligència suficient per a fer d’ells uns col•laboradors.
 • Assumir la responsabilitat social de cuidar l’entorn, crear ocupació i condicions socials de major qualitat així com un mediambient sa.
 • L’empresa és més que una màquina de fer diners, és un projecte per dur a terme a mig/llarg termini en una societat concreta, la nostra, que valora altres coses. .

Orientar-se per suggerències com aquestes promet un “benefici sostenible” per a una empresa que es pren seriosament la seva capacitat per generar riquesa material i immaterial.

(Extracte de l’article “Diez sugerèncias éticas para tiempos de crisis”, escrit per a Cinco Días per Adela Cortina, Directora de la Fundació ÉTNOR).

Els que llegiu aquest post,  

 quina opinió teniu sobre la RSE, coneixeu exemples concrets i  els voleu compartir?
Comparteix
  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE