Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

El Banc Mundial. Una font d’informació de gran valor

El Banc Mundial. Una font d'informació de gran valor

Una de les fonts d’informació amb més qualitat que tenen les empreses al seu abast és el Banc Mundial. Aquest és una organització de Nacions Unides, amb seu als Estats Units i integrada per 187 països. Està formada per dos institucions: El Banc Internacional de Reconstrucció i Foment (BIRF) i l’Associació Internacional de Foment (AIF).  La seva missió és reduir la pobresa, mitjançant diferents serveis tècnics i productes financers,  i el recolzament econòmic en condicions molt favorables per les nacions en desenvolupament.

Malgrat aquesta bona intenció, també es cert que hi té els seus moviments crítics sobre tot entre els moviments antiglobalització, però el que volem destacar amb aquest post és la seva capacitat de generar, aglutinar i difondre coneixement, i de quina manera, la seva filosofia per compartir aquest coneixement generat, permet que tinguem al nostra abast  una sòlida i important font d’informació. L’origen de les dades són en gran part estretes del sistema estadístic dels diferents països membres i tenen com a objectiu oferir unes dades estadístiques de alta fiabilitat i de qualitat.

Un dels instruments que pot ser d’utilitat per conèixer informació d’altres països són els indicadors de desenvolupament que elaboren cada any.  Aquests indicadors recullen dades sobre economia, dades socials i indicadors mediambientals de 209 països del món.

Tant si tenim intenció d’obrir nous mercats, o aprendre i conèixer sobre la nostra realitat, aquest espai ofereix un punt de informació i aprenentatge molt important.

Podeu ampliar més informació a l’enllaç de: databank versió en anglés o a la versió en castellà: datos del Banco Mundial
Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE