Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Viladecans en xifres: anuari estadístic 2011

Està disponible, i es pot consultar a la web municipal, l’anuari estadístic de Viladecans de l’any 2011

Consta de dinou capítols temàtics on es presenten taules, mapes i gràfics amb informació disgregada per barri, secció, districtes, etc. Les dades del municipi es presenten agregades, així com les dades de la comarca, perquè permetin comparar-les amb l’entorn.

S’han incorporat noves estadístiques com la informació sobre edificis, habitatges, informació mediambiental, participació ciutadana, educació, cultura i seguretat ciutadana. Com a novetat es presenta una taula resum dels indicadors més importants del municipi en els últims anys: “Viladecans en 5 minuts”.

Les fonts d’informació generada provenen d’estadístiques dels diferents departaments de l’ajuntament, del Padró d’habitants, d’altres organismes territorials i de la Generalitat.

 L’Anuari del 2011 és una nova edició que va començar l’any 2001 amb l’objectiu de divulgar la producció d’informació estadística municipal a l’equip de govern, als diferents departaments de l’Ajuntament, a professionals, investigadors, estudiants, administracions i organismes públics, així com a tots els ciutadans de Viladecans.

Per tota la informació que conté, l’Anuari Estadístic de Viladecans de l’any 2011 constitueix una eina necessària per a qualsevol estudi, així com també pot satisfer l’ interès general .

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE