Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Subvencions per a noves activitats: Nova edició Fem Feina a Viladecans 2016

Subvencions per a noves activitats: Nova edició Fem Feina a Viladecans 2016

*Pròximament es publicaran les bases de subvencions per a la contractació de persones aturades de Viladecans.

 

 Subvencions per a noves activitats:

L’Ajuntament de Viladecans, en col•laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, un any més posa a l’abast a través del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals, a aquells professionals autònoms que s’autoocupin i desenvolupin la seva activitat en el municipi, una linia de subvencions públiques pel foment de l’ocupació i la consolidació del teixit empresarial i comercial de Viladecans.

El dijous 1 de setembre de 2016 s’ha publicat al BOP l’acord adoptat a l’Ajuntament de Viladecans, i per tant, ja està obert el termini de presentació de les sol•licituds per a les persones interessades.

S’estableix un import màxim de 3.000 € per persona/entitat emprenedora amb una sèrie d’imports màxims segons el concepte justificat.

Per accedir a la subvenció, s’haurà de desposar d’un certificat de viabilitat del pla d’empresa i a més, les persones beneficiàries hauran de rebre una formació de 6 hores d’assistència obligatòria.
En qualsevol cas, es recomana sempre llegir les bases completes de la subvenció publicades al BOP, per a qualsevol altre informació.

Persones beneficiàries.
Podran ser beneficiàries de les subvencions les persones que compleixin tots els requisits següents:
a) Persones en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya prèviament a l’inici de l’activitat.
b) Persones que hagin iniciat una activitat empresarial amb l’alta inicial de la nova empresa o activitat professional (IAE i/o alta censal) i l’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de l’1 de juliol de 2016 i fins el 30 de novembre de 2016 que siguin noves empreses domiciliades a Viladecans.
c) Persones empadronades a Viladecans com a mínim fa 6 mesos i/o noves empreses domiciliades i amb centre de treball a Viladecans.
d) Persones que no han estat donades d’alta al RETA per la mateixa activitat laboral en els últims 6 mesos anteriors a l’alta.
e) Les persones subvencionades hauran d’estar, com a mínim, 12 mesos d’alta al RETA.
f) Les noves societats civils professionals, cooperatives o d’altres formes jurídiques de col•laboració que estiguin domiciliades a Viladecans o qualsevol altre municipio de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
S’entén per persones desocupades demandants d’ocupació aquelles que es troben en situació d’atur i que consten inscrites a les Oficines de Treball de la Generalitat com a demandants d’ocupació no ocupades, o aquelles que puguin justificar aquesta circumstància amb un informe de la vida laboral, amb caràcter previ a donar-se d’alta al RETA.

*Termini de presentació de sol•licituds, lloc i documentació
El termini de presentació de sol•licituds i de la documentació serà des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOP i fins el 30 de novembre de 2016 o fins que s’exhaureixi el crèdit disponible.

Lloc on demanar els formularis i registrar les sol•licituds:
- Viladecans Atenció a les Empreses. Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon, c/ Andorra 64, Viladecans. Telèfon 93 635 18 04
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Dimarts i dijous de 16.30 a 18.30 (excepte setembre)
- Viladecans Informació. Plaça Europa 7. Telèfon 93 635 19 00
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Dimarts i dijous de 16.30 a 18.30 (excepte setembre)

Adjuntem les bases de la convocatòria i Formulari Fem Feina autònoms:

Publicació BOP_setembre_2016

Formulari FF autoocupacio definitiu

Full de domiciliació bancària

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE