Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Selecció amb caràcter urgent d’un/una tècnic/a de turisme

Selecció amb caràcter urgent d'un/una tècnic/a de turisme

És neccesària la incorporació temporal i amb caràcter urgent d’un tècnic/a de turisme per donar suport en el desenvolupament dels projectes que es porten a terme des del Servei d’Empreses de l’Ajuntament de Viladecans i amb les funcions i competències que té assignades .

Les persones interessades hauran de presentar la seva sol·licitud, d’acord amb el model aprovat a tal efecte, juntament amb el curriculum vitae que es publiquen amb el present anunci, al Registre d’Entrada de l’Oficina de Viladecans Informació (Plaça Europa, 7) juntament amb la documentació següent:

- Fotocòpia del títol acadèmic

- Fotocòpia del nivell C de català

- Fotocòpia del DNI

Termini de presentació e sol·licituds: del 09 al 15 de febrer de 2017

Condicions de la contractació: 

  • Nomenament interí fins a la reincorporació de la titular
  • Jornada: 1642 hores anuals
  • Retribució: 25.328 euros bruts anuals
  • Incorporació inmediata

Adjuntem el link a la seu electrònica de l’Ajuntament de Viladecans on es troba el text de l’anunci oficial i la còpia de la instància i del curriculum que s’han de presentar.

 

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE