Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Programa SUMA’T: Joves treballadors formats en el manteniment d’edificis i equipaments urbans.

Fins al 30 de novembre de 2011, les empreses del territori tenen l’oportunitat de contractar joves entre 18 i 24 anys formats en l’especialitat de manteniment d’edificis i equipaments mitjançant el contracte per a la formació, que ofereix interessants subvencions i bonificacions.

El Servei d’Ocupació de Catalunya paga a les empreses el 70% del salari mínim interprofessional de la totalitat de contractes que formalitzi durant un període de 6 mesos, una vegada comprovat que compleixen els requisits per ser beneficiàries de l’ajut. A més, aquest tipus de contracte gaudeix d’una bonificació del 100% de les cotitzacions a la Seguretat social durant dos anys, sempre i quan la contractació suposi una ampliació de plantilla.

Totes les persones participants han adquirit qualificació professional en l‘especialitat de  Polimantenidor d’edificis i equipaments urbans. Aquesta formació teòrico-pràctica de 388 hores els ha preparat per participar en el muntatge i manteniment d’instal•lacions elèctriques, aparells de climatització, instal•lacions sanitàries, i instal•lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques, entre altres.

Durant els sis primers mesos de treball en la  empresa, els/les participants reben una atenció personalitzada de la tutora del programa, que actua en coordinació permanent amb l’empresa.

Per a més informació us podeu adreçar:

Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon
A l’atenció:  Érika Peña i Ana Fabá
c/ Andorra,  64
Telèfon: 93.635.18.04 
cancalderon1@viladecans.cat

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE