Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Programa Intraemprenedoria

Programa Intraemprenedoria

Un del programes que estem posant en marxa des del Servei a Empreses del centre Can Calderon es el programa d’Intraemprenedoria, del que us fem us resum.

OBJECTIUS:

- Reactivar i canalitzar l’esperit emprenedor i innovador dels directius de les empreses participants i encomanar aquest esperit a la resta dels treballadors.
-Establir els mecanismes i incentius necessaris per aprofitar i gestionar noves idees i solucions innovadores.

PROGRAMA I CALENDARI:

A. 5 sessions grupals / tallers de formació pràctics amb directius de les empreses parIcipants:

 • 4/11/16. Sessio 1: La innovació centrada en el client: raons per innovar, tendències, i autoreflexió de cada empresa sobre si està aprofitant o no tot el seu potencial innovador.
 • 11/11/16. Sessio 2: Els ambaixadors del canvi: tenim persones amb el perfilperfil de les persones que poden generar canvis en les empreses i reflexionar si actualment l’empresa disposa d’algun empleat amb aquest perfil.
 • 18/11/16. Sessió 3: Organització i cultura d´una empresa innovadora: trets necessaris, tipus de gestió i direcció
 • 25/11/16. Sessio 4: Innovacio Oberta: el nou espai de trobada entre empreses consolidades i start–up.
 • 2/12/16. Sessio5: Marc de la intraemprenedoria de la empresa: temps, suport i limits per treballar amb comoditat.

B. 1 Assessorament personalitzat amb les empreses participants ( a concretar individualment):

 • Sessio 1: Llancament, sessió participativa amb els empleats de l’empresa amb l’objectiu de crear
  les condicions propicies per evolucionar cap a una organització afavoridora de l’esperit emprenedor
 • Sessio 2: com actuar i motivar a aquelles persones interessades en parIcipar en projectes d’intraemprenedors

Aquest programa està subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Comparteix
  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE