Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Premis Delta 2010 a les millors iniciatives empresarials

BannerPremisNegrePoden participar en la desena edició dels PREMIS DELTA, totes aquelles iniciatives empresarials, amb independència de la forma jurídica i l’activitat desenvolupada, que tinguin domicili social o desenvolupin l’activitat econòmica a qualsevol dels següents municipis: Viladecans, Castelldefels, Gavà, Begues, Sant Climent de Llobregat, El Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat. Més avall indiquem els requisits per optar a cadascún dels 4  premis que, en total,   ascendeixen a 17.500 euros.

Premis Delta a les Millors Iniciatives Empresarials de l’any 2010:
Empreses que hagin iniciat la seva activitat empresarial en el període comprès entre l’1 de gener de 2005 i el 31 de desembre de 2009.
Primer premi: 5.000€
Segon premi: 3.000€
Tercer premi: 1.500€

Premi Delta a la Millor Iniciativa Comercial:
Comerços que hagin iniciat la seva activitat entre l’1 de gener de 2005 i el 31 de desembre de 2009.
Primer premi: 4.000€

Premi Delta “Fundació Ciutat de Viladecans” a la Millor Iniciativa en Innovació
Empreses que, independentment de l’àmbit de la seva activitat empresarial, hagin desenvolupat aplicacions, productes, serveis, etc. en el camp de l’innovació i hagin iniciat la seva activitat empresarial entre l’1 de gener de 2005 i el 31 de desembre de 2009.
Primer premi: 4.000€

Els premis volen destacar especialment les iniciatives empresarials que, per la seva capacitat d’innovació, diversificació de les activitats existents, creació de llocs de treball, assoliment de resultats rellevants o pel seu interès social, constitueixen un potencial dinamitzador de l’economia del territori.

La concessió d’aquests premis vol ser un acte de trobada i també de felicitació per als que són, en bona part, protagonistes del dinamisme de la zona Delta del Llobregat.

VALORACIÓ DE CANDIDATURES

Premi Delta a la Millor Iniciativa Empresarial.
Criteris generals:
- Origen de la idea
- Grau de definició del producte o servei.
- Coneixement del mercat i adequació del producte o serveis a les necessitats i les demandes d’aquest.
- Responsabilitat social en matèria d’ocupació:  es valorarà el nombre de llocs de treball creats, inclosos els de les persones sòcies promotores, i la qualitat en les condicions de treball:  polítiques estables de contractació, foment de la participació, promoció de la igualtat d’oportunitats. Aplicació de mesures de prevenció de riscos laborals
- Responsabilitat social corporativa.
- Viabilitat tècnica de l’organització productiva
- Viabilitat comercial, econòmica i financera de l’empresa
- Potencial de creixement de l’empresa
- La incorporació d’aspectes innovadors en la idea de negoci, el producte/o servei i/o els processos aplicats.
- Respecte  a les mesures de prevenció ambiental.
- Empreses d’economia social i cooperativa.

Premi Delta a la Millor Iniciativa Comercial:
A més de valorar els criteris generals establerts, es tindrà en compte:

- Ús de les TIC: es valorarà l’ús de les TIC per a la modernització dels seus processos de negoci i com a canal de comunicació amb la clientela.
- Fidelització de la clientela i diferenciació de la competència: es valoraran aspectes que contribueixen a millorar l’ambient de l’establiment i a fer-lo més agradable, com per exemple: l’accessibilitat, el mobiliari interior, l’ambientació del local i la imatge corporativa.
- Es valorarà l’existència d’elements que millorin la forma de mostrar el producte o els serveis i que siguin coherents amb el perfil del públic objectiu i l’estratègia del negoci.
- Es valorarà l’existència de serveis que suposin un valor afegit per a la clientela.

Premi Delta “Fundació Ciutat de Viladecans” a la Millor Iniciativa en Innovació

A més de valorar els criteris generals establerts, es tindrà en compte: .

- Qualitat de l’equip directiu: es valorarà la potencialitat de l’equip directiu, la seva formació i adequació al projecte empresarial.
- Nivell de desenvolupament del producte o servei: es valoraran les millores aportades als productes/serveis ja existents al mercat o al territori.
- Producte o servei innovador: es valorarà per la creació d’un nou servei/producte inexistent al mercat o al territori. Es valorarà l’aplicació de millores substancials en productes/serveis ja existents al mercat o al territori.
- Capacitat de recerca dins la seva activitat:  es valorarà per la inexistència del producte/servei al mercat o al territori.

El període de presentació de candidatures s’obrirà el dia s’obrirà el dia 1 d’octubre de 2010 i finalitzarà el 30 de novembre de 2010, ambdós inclosos. L’acte de lliurament de premis tindrà lloc al municipi de Viladecans.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Les empreses que vulguin participar-hi poden sol·licitar la documentació i les bases a qualsevol dels punts d’informació següents:

Ajuntament de Castelldefels – La Guaita
Carretera de la Sentiu, 1 – 08860 Castelldefels – Tel. 93 635 25 75 – promocio.economica@castelldefels.orgwww.castelldefels.org

Ajuntament de Gavà – Centre de Suport a l’Empresa
C/Progrés, 27 – 08850 Gavà – Tel. 93 633 34 50 .- cse@aj-gava.catwww.cse.cat

Ajuntament del Prat de Llobregat – Centre de Promoció Econòmica
C/ de les Moreres, 48 – 08820 El Prat de Llobregat – Tel. 93 478 68 78 – rodriguez@aj-elprat.catwww.aj-elprat.cat

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat – Coressa
C/Andorra, 31 (cantonada C/Biscaia – 08830 Sant Boi de Llobregat- Tel. 93 630 24 64 / 93 652 98 30 – dmesa@ccoressa.catwww.coressa.cat

Ajuntament de Viladecans – Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon.
C/Andorra, 64 – 08840 Viladecans – Tel. 93 635 18 04 – cmartinezg@viladecans.catwww.cancalderon.es

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE