Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Nova LLei de Cooperatives

Nova LLei de Cooperatives

En data 16 de juliol de 2015 s’ha publicat al DOGC la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de Cooperatives. Aquesta llei incorpora importants novetats que ofereixen a les cooperatives nous mecanismes per competir amb eficàcia en el segle XXI. La nova Llei entrarà en vigor al cap de vint dies d’haver estat publicada al DOGC (el 5 d’agost del 2015).

La Llei té cinc objectius:

 • Fomentar la creació de noves cooperatives i la consolidació de les ja existents
 • Simplificar i eliminar càrregues
 • Reforçar les vies de finançament de cooperatives
 • Millorar la gestió empresarial de les cooperatives
 • Assolir un major dimensionament del món cooperatiu

Per a això s’introdueixen diferents mesures que no volen imposar un model únic de cooperativa sinó que ofereixen un ventall de possibilitats per a què aquestes s’autorregulin a partir dels seus estatuts.

Mesures com la reducció de 3 a 2 el nombre mínim de socis per constituir una cooperativa, la rebaixa de la dotació del Fons de Reserva Obligatori i la possibilitat d’acordar-ne la repartibilitat, les noves destinacions possibles del Fons d’Educació i Promoció Cooperatives, la regulació del soci col·laborador que només aporta capital entre d’altres, poden ser utilitzades per les cooperatives en l’exercici de la seva autonomia de gestió.

L’element comú de totes les novetats és que són d’aplicació voluntària per part de les cooperatives, de manera que, no obliga a fer cap modificació en els estatuts ni en el funcionament actual de les cooperatives, però en canvi obre un ventall de possibilitats per a aquelles cooperatives que vulguin aprofita-les.

En aquesta pàgina podreu trobar el text de la llei i la informació relacionada.

Comparteix
  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE