Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Les empreses i els treballadors utilitzen el seu crèdit formatiu?

Les empreses i els treballadors utilitzen el seu crèdit formatiu?

La resposta majoritària a la pregunta que planteja el títol és : NO.

Per canviar aquesta situació i promoure la formació dels treballadors a les micro i petites empreses catalanes de fins a 50 treballadors, el Departament d’Empresa i Ocupació ha endegat la iniciativa Forma Empresa50.Cat. 

Amb aquesta iniciativa “es vol aconseguir incorporar noves micro i petites empreses al sistema de formació de demanda, optimitzar la qualificació professional de les plantilles, consolidar la formació contínua com un motor d’innovació permanent a les empreses, i servir per impulsar la competitivitat de les empreses catalanes.”

El dia 11 de març, de 9’30 a 11’15h del matí, a Can Calderon tractarem aquesta tema en una jornada que porta un títol molt clarificador sobre la seva finalitat : Aprofita el que es teu: formació a demanda per empreses 

Per contribuïr al debat aportem algunes qüestions: quan hem plantejat quines són les raons principals que expliquen el poc ùs d’aquests crèdits formatius, la conclusió ha estat clara: 

  • per una banda, la falta d’una informació accesible de com fer-ho
  • per l’altra,  la intuïció de l’empresari de que la gestió d’aquesta formació és una pesada càrrega per una petita empresa sense departament de personal que se n’encarregui (sol·licitar,  organitzar, controlar, avaluar i justificar documentalment les accions formatives realitzades).  

Més o menys literals, aquestes han estat les paraules que més he sentit en parlar de formació bonificada per a empreses, sobretot petites i microempreses.

Però també hi és present el convenciment de que millorant la formació de les persones millora el present i el futur de l’empresa; i tant l’empresari com els propis treballadors senten la necessitat d’actualitzar les seves competències i adquirir-ne de noves.  Per altra banda, totes les empreses disposen d’un crèdit anual per finançar la formació dels seus treballadors, i com la vigència d’aquest crèdit és anual (de gener a desembre) i no és acumulable d’un any per a l’altre, o s’utilitza o es perd. 

La jornada del dia 11  pot aportar solucions a aquesta situació?. Si assisteixes, digue’ns quines respostes has trobat.

Més informació aquí 

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE