Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

La subcontractació en el sector aeronàutic

El segment de la construcció aeronàutica és un dels més atractius pel seu valor afegit i per les possibilitats de diversificació que ofereix a empreses que tenen una consolidada experiència en altres sectors.

les possibilitats d’entrada en el sector són molt àmplies. Si a més es té en compte la competitivitat i els estàndards de qualitat assolits per les diferents indústries en els últims anys, el salt és totalment assumible per a un gran nombre d’empreses.

Presentem alguns dels camps de subcontractació existents al sector:

1. Enginyeria
• Càlcul: aerodinàmic, d’estructures, disseny, investigació en materials
• Enginyeria de sistemes
• Preparació i realització d’assaigs en centres homologats
• Programació/gestió de projecte
• Suport en la certificació de l’aeronau

2. Fabricació
• Estructures: tant metàl•liques com en materials compostos. Components complets o parts  independents que pertanyin a un conjunt més gran (subcontractació de segon nivell)
• Interiors: galleys, seients, moquetes, compartiments de càrrega, panells interiors, finestres, rails de sòl, etc.
• Utillatge: tot tipus de suport en disseny i/o fabricació d’utillatge

3. Components embarcats
• Trens d’aterratge
• Planta motriu: motors, hèlixs, rotors, sistemes auxiliars d’energia, etc.
• Aviònica: sistema de control de vol, centrals inercials, quadres de cabina, etc.
• Elements auxiliars: suports, cablejat, connectors, bombes, sistema hidràulic, sistema de combustible, etc.

4. Mitjans productius
• Equipaments necessaris per a la fabricació de parts: maquinària de control numèric (màquines  l’encintat de compòsit, màquines de tall, recantelladores, etc.), autoclaus, forns, cisalladores, equips de soldadura, etc.
Productes auxiliars per a la fabricación de parts: consumibles per a la producció de peces en  compòsit (bosses de buit, airejadors, etc.), eines de tall, recobriments superficials, pintures, etc.
• Acoblament: graderies de muntatge, sistemes de foradament i reblada, equips de tractaments  superficials i pintura, etc.

Les empreses que vulguin treballar dins de la cadena de subcontractistes del sector han d’assegurar uns estàndards equivalents en aspectes com traçabilitat del producte, control de la producció,  formació contínua del personal, control dels subcontractistes…

Per complir aquests nivells d’exigència, i en funció de l’activitat que es desenvolupi, el sector avalua els seus subcontractistes a partir d’una sèrie de criteris:

• Anàlisi de la capacitat de l’organització per assolir els requeriments de desenvolupament, control, manipulació i d’IT per als serveis a proporcionar.
• Conformitat del subcontractista amb EN 9100 a Europa, AS9100 als EUA.
• Conformitat del sistema de garantia del disseny i altres disposicions rellevants definides a EC 1702/2003, annex 2, part 21.
• Concepció de software (l’AC20-115B de la FAA estableix l’RTCA DO- 178B com a mitjà acceptable per a la certificació de software embarcat).
• Concepció d’aviònica (RTCA DO-254, RTCA DO-178B i TSO específiques).
• Per a centres d’assaigs, segons l’activitat, els estàndards pertinents són exigits: SAE AS9003, ISO 17025, etc.
• Avantatges competitius de les Design Organisation Approval (DOA) o de les Production  Organisation Approval (POA), EASA Part 21, per a tasques d’enginyeria o producció: la participació com a centre de disseny o de producció aprovat per l’EASA permet al constructor propietari del projecte  descarregar molt les seves tasques de seguiment i control de les activitats subcontractades.

Per a certes tasques productives, disposar de la certificació NADCAP corresponent, associada als processos de fabricació, resulta de vital importància.

Com a conclusió final, podriam afirmar que una de les principals barreres d’entrada és la consecució de l’EN 9100, objectiu plenament realitzable per un gran nombre d’empreses que ja estan certificades per la ISO 9001 i que poden aportar la seva experiència adequant la seva organització als estàndards exigits per la indústria aeronàutica.

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE