Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Continguts de la sessió sobre el Pla Renova’t de finestres

20101222_finestres

Recordéu que us vam parlar no fa gaire sobre una  oportunitat pels professionals d’instal·lació de finestres ? En l’article us parlàvem d’una jornada en la què es presentava un pla Renova’t destinat a subvencionar la renovació de finestres i tancaments poc eficients energèticament.

La jornada va tenir lloc al desembre i ara ja podéu trobar tota la informació  a la pàgina web de l’acte. Dins d’aquesta web, podeu accedir a les ponències i els vídeos de la jornada des de la pestanya “Més informació“.

Només esmentem un parell de coses sobre aquest pla Renova’t de finestres: què han de fer les empreses instal·ladores per participar en aquest pla (és a dir, per ser  “Empresa comercialitzadora adherida”) i què ès concretament el que  subvenciona.

Què s’ha de fer per ser una empresa comercialitzadora adherida ?

 1. Ser una empresa constituïda legalment,tenir un C.I.F. i estar donada d’alta amb un número de C.N.A.E., que acrediti la seva activitat.
 2. Tenir experiència en la substitució de tancaments per d’altres més eficients i estar en condicions de donar el marcatge CE a les finestres que col·loqui, tant pels materials que utilitzi, com pels processos de fabricació i muntatge.
 3. Accedir a la web:www.plarenovat.cat i a l’apartat de finestres, clicar a la pestanya d’adhesió d’empreses comercialitzadores adherides.
 4. Reomplir el qüestionari i validar-lo, l’aplicatiu informàtic li farà arribar per correu electrònic un document que haurà designar comprometent-se a donar els servei sindicats a l’ordre, i a la confidencialitat en el tractament de les dades dels sol·licitants.
 5. Caldrà fer-lo arribar a l’empresa tramitadora, l’adreça de la qual apareixerà a l’imprès.
 6. L’ICAEN, per  mitjà de l’empresa tramitadora, verificarà les dades, i si és el cas l’inclourà al llistat que apareixerà a la pàgina web del pla, i li  proporcionarà el codi d’accés preferent per a l’aplicatiu informàtic del pla.

Se subvencionaran les actuacions següents:

 1. Substitució d’obertures (finestres, portes-vidrieres, claraboies) poc eficients tèrmicament per altres d’eficients, en edificis dins del territori català, i que proporcionin una millora, com a mínim, del 20% en la seva eficiència tèrmica.
 2. Les obertures han d’estar en un recinte habitable en contacte amb l’exterior o amb contacte amb un espai no habitable.
 3. La superfície de l’obertura considerada és elbuit d’obra (obertura mesurada des de l’exterior).
 4. En el cas de renovació en habitatges, cal que siguin la primera residència del sol·licitant.
 5. Els residus de la fusteria substituïda cal dur-la a una deixalleria en el moment d’efectuar la substitució. L’empresa comercialitzadora o instal·ladora haurà de fer constar a la factura la deixalleria on s’han dut els residus. Recordem que aquest aspecte també podrà ser objecte d’inspecció.

Hi ha molta més informació a l’enllaç que us hem posat al començament.

Si sou una empresa d’instal·lacions no ho dubteu : és una oportunitat de negoci.

Comparteix
  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE