Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Informe trimestral de conjuntura laboral del Baix Llobregat

InfotrimestralL’Observatori Comarcal del Baix Llobregat edita periòdicament l’informe trimestral de conjuntura laboral de la Comarca del Baix Llobregat. Hem estret el resum del primer trimestre de l’any per facilitar una ràpida visió dels trets més destacables i convidar-vos a descarregar el document complet.

.

L’informe en un minut

La taxa d’atur registrat al Baix Llobregat el primer trimestre de 2010 puja fins al 15,3%, així com també pugen les taxes provincial i catalana.

En relació a l’atur
· L’augment de l’atur es produeix tant en homes com en dones. La taxa d’atur femenina es troba per sobre de la masculina (14,6% davant el 16,1%).
· Els homes i el grup de 45 i més anys són els que s’ha vist més perjudicats pels increments de l’atur.

Contractació registrada
· El nombre de contractes a la comarca del primer trimestre suposa una disminució del 12% respecte al trimestre anterior.
· Ha augmentat la proporció de contractes indefinits.
· La contractació de persones estrangeres disminueix en totes les zones de la comarca, a excepció de la zona Nord que s’incrementa, i suposa el 24,7% del total de la contractació del Baix Llobregat.

Estructura productiva
· La població afiliada disminueix en tots els sectors productius. Indústria i construcció són els sectors que perden més població afiliada.
· Pel que fa al dinamisme, les activitats administratives d’oficina, transport aeri, reparació i instal·lació de maquinària, publicitat i activitats esportives són les que més pugen.
· Activitats de serveis de tecnologies de la informació, productes minerals no metàl·lics, activitats de lloguer, reparacions d’ordinador i administració pública són les activitats menys dinàmiques d’aquest trimestre.

Regulació d’ocupació
· Durant el quart trimestre de 2009 es van registrar 109 expedients de regulació que van afectar a un total de 9.628 persones.
· L’activitat econòmica més afectada continua sent la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs amb 7.817 persones afectades i 10 expedients de regulació autoritzats.

Siniestralitat laboral
· El nombre d’accidents va disminuir durant el primer trimestre de 2010. Com en l’anterior trimestre, es van produir 3 accidents mortals.
· L’índex d’incidència va disminuir en tots els sectors econòmics de la comarca. La incidència de la sinistralitat a la comarca continua estant per sobre del conjunt de la província i de Catalunya.

Veure l’informe complet

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE