Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Estudi per a la millora de la mobilitat als polígons industrials Centre i Can Calderon

517800_trafficc_ongestionEls canvis produïts en l’estructura urbana i industrial de les ciutats han allunyat les residències dels treballadors dels centres productius, fent que el món laboral tingui una influència cada cop més gran en la gestió de la mobilitat. El paradigma d’aquesta diversificació del territori es troba en els polígons industrials, especialment en aquells que es troben fora de les ciutats, on una part important dels llocs de treball no tenen un mínim accés en transport públic. L’única alternativa que tenen molts treballadors per arribar a la feina és el cotxe.

La concentració de la indústria en polígons especialitzats i el seu allunyament de les ciutats ha generat una mobilitat obligada per motius de treball amb característiques especials:  un excés d’utilització del vehicle privat, escassedat de serveis de transport col•lectiu i una reducció dels desplaçaments a peu i en bicicleta  donades les distàncies i els accessos des de les poblacions en que estan ubicats.

Fins ara les administracions i les empreses havien tractat la mobilitat d’accés al lloc de treball com un aspecte exclusivament relatiu al treballador, sense intervenir, tret d’algunes ocasions, en la planificació i finançament del desplaçament.  La Llei de la Mobilitat, aprovada a Catalunya el juny de 2003, pretén produir un canvi de mentalitat respecte aquesta situació: per part dels empresaris és imprescindible que  entenguin que poden aconseguir millores de productivitat col•laborant en la promoció d’alternatives de transport més còmodes i segures, i per part de les administracions, que  s’hi impliquin més directament. En els últims cinc anys des de diferents administracions i organismes locals s’han impulsat i finançat estudis per potenciar el transport públic als polígons industrials.

L’Ajuntament de Viladecans, recolzat per la Diputació de Barcelona, iniciarà a partir de setembre  un estudi sobre la mobilitat i accesibilitat als polígons industrials Centre i Can Calderon, amb l’objectiu final de disposar d’un pla de mobilitat amb propostes concretes i viables per aconseguir una mobilitat més sostenible mitjançant l’optimització de la mobilitat de plantilla i visitants, afavorint modes de transport alternatius al vehicle privat com el transport col•lectiu, a peu o en bicicleta; transport compartit entre diferents treballadors; i racionalitzant l’ús del cotxe.

Aquest objectiu tant ambiciós només és possible amb la implicació i el consens dels diferents agents socioeconòmics locals, per aixó convidem les empreses i treballadors dels polígons esmentats a  participar en el projecte. 

A la tornada de les vacances us farem arribar més informació sobre com i de quina manera participar en l’estudi i posterior posta en marxa i seguiment del Pla de millora de la mobilitat .

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE