Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

El Punt d’atenció a l’Emprenedor (PAE), líder del segon trimestre

El Punt d'atenció a l'Emprenedor (PAE), líder del segon trimestre

Per segon trimestre consecutiu, l’Ajuntament de Viladecans a través del Punt d’Assessorament a l’Empresa (PAE), és el que més altes d’empresa ha tramitat de tots el municipis de la demarcació de Barcelona exceptuant la capital catalana: 64 altes. La dada prové de la Diputació de Barcelona , que publica trimestralment el Termómetre dels PAE: Termometre juny 16

El Punt d’asessorament a les empreses de Viladecans, ubicat al Centre de Promoció econòmica i Serveis a l’Empresa Can Calderon, es va crear el 2015 per tal d‘agilitzar tots aquells tràmits necessaris per constituir una empresa, de manera que els emprenedors  pràcticament amb una sola gestió realitzada al PAE, poden legalitzar la seva activitat de forma gairebé immediata.

Aixó és possible gràcies al Document Úbic Electrónic (DUE), a través del qual es tramita l’alta d’empresaris individuals (autónoms), Societats de Responsabilitat Limitada (S.L.) i Societats Limitades Nova Empresa (SLNE)

L’objectiu és optimitzar temps i desplaçaments als emprenedors fent más fácil i rápida la constitució de les seves empreses. Aquest DUE engloba tots els tràmits necessaria per donar d’alta una empresa, com ara l’alta a Hisenda i a la Seguretat Social, l’alta de treballadors, el registre de l’Agència de Protecció de Dades o la inscripció al Registre Mercantil en el cas de societqts mercantils, entre d’altres.

Recordeu que, a més d’aquest servei PAE, el centre Can Calderon ofereix orientació i assessorament personalitzat per totes aquelles persones que vulguin posar en marxa el seu propi negoci. Només s’ha de trucar a Viladecans Atenció a les Empreses, al telèfon 93.635.29.96 per sol·lcitar cita amb els tècnics experts  en creació d’emprea.

Igualment s’imparteixen tallers pràctics adreçats als emprenedors per tal de donar-los eines per gestionar el seu negoci. A l’agenda s’ofereixen cursos sobre l’elaboració del pla d’empresa (el pla de màrqueting, el pla econòmic i financer, les formes jurídiques, fiscalitat, organització i RRHH) i comerç eltectrònic, lideratge, formació sobre impostos, xarxes socials, recursos d’oratoria o com fomentar les habilitats comercials, entre d’altres.

Finalment us recordem que, per accedir a tots aquests serveis cal adreçar-se a Viladecans Atenció a les Empreses, l’oficina especialitzada en atendre les empreses, profesionals, persones emprenedores i autònomes de Viladecans, situada  al centre de Promoció Económica i Serveis a les Empreses Can  Calderon , que atèn de dilluns a divendres de 9′oo a 14′oo hores.

 

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE