Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

El polígon del Centre es transformarà en un parc empresarial urbà

El polígon del Centre es transformarà en un parc empresarial urbà

El Ple Municipal va aprovar el 29 d’octubre la modificació del planejament urbanístic de la zona econòmica del Centre, una acció amb la qual l’Ajuntament busca potenciar en els propers anys el dinamisme de la seva activitat industrial per atraure més empreses i crear nous llocs de treball.

Amb gairebé mig segle de vida, el Polígon Industrial del Centre compta amb prop de 300 establiments empresarials, el 70 % dels quals en actiu -una xifra superior a altres polígons metropolitans-, encara que la seva baixa renovació dificulta el seu gran potencial com a atracció de noves empreses. Entre les propostes municipals estan les de crear dos nous carrers, reordenar usos, fomentar una elevada eficiència energètica o millorar les infraestructures.

L’objectiu de l’Ajuntament és fer evolucionar el polígon cap a un parc industrial urbà, amb unes instal·lacions i uns serveis més moderns en un entorn més amable i integrat amb la ciutat i la resta de zones de negoci. Aquest parc industrial hauria de ser capaç d’atraure més inversió i augmentar el dinamisme econòmic, i també d’assolir l’excel·lència energètica reduint els gasos d’efecte hivernacle i apostant per l’energia fotovoltaica.

De manera més immediata, l’Ajuntament abordarà des del 2016 la instal·lació de fibra òptica, així com la millora de la canalització de les aigües provinents dels pluvials que, amb la construcció actual d’una bassa de laminació a la zona veïna de Ca n’Alemany, eviti riscos d’inundacions. Per fer-ho s’invertiran 2,2 milions d’euros, el 70% finançats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

L’actuació també integrarà millor el sector amb la zona urbana i potenciarà que l’avinguda de la Generalitat es converteixi en un eix de mobilitat sostenible, tot respectant els elements d’interès patrimonial, com la filera de cases construïdes els anys 50 a peu de carretera que formen part de la imatge històrica de la ciutat.

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE