Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Diagnosi i acompanyament financers per a empreses

Diagnosi i acompanyament financers per a empreses

Aquest és el nom del programa que la Generalitat adreça a les petites i mitjanes empreses que responguin a alguna de les següents preguntes:

 • La teva empresa necessita revisar la seva situació financera?
 • Pateix tensions de tresoreria?
 • Necessita finançament per fer front a un projecte?
 •  Ha de reestructurar el seu finançament? 

El programa Diagnosi i acompanyament financers farà una avaluació ràpida de les  potencialitats i mancances financeres de l’empresa i oferirà a l’empresari un acompanyament expert personalitzat per posar-hi solucions.

Cost : El programa està finançat al 100% per la Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ i es duu a terme a través d’entitats col·laboradores expertes en la gestió empresarial.

Com funciona?

El programa consta de dues fases:

 • Fase 1. Diagnosi financera

  És una sessió de treball de tres hores amb un consultor expert en finançament. A la sessió es revisa la documentació econòmica i financera de l’empresa. El resultat és una diagnosi de la situació amb propostes de mesures de millora.

 • Fase 2. Acompanyament en la cerca de finançament

  Són cinc hores més d’assessorament personalitzat que es realitzen només quan l’empresa ho sol·liciti i el consultor ho consideri adequat durant la fase anterior. En aquesta segona fase, el consultor acompanyarà a la posada en pràctica de les mesures de millora proposades, amb accions com, per exemple, l’acompanyament a entitats financeres, el seguiment i la selecció d’eines de control de tresoreria, l’externalització d’un departament de l’empresa, etc.

El programa s’adreça a empreses ja constituïdes amb domicili social o seu operativa a Catalunya i que no hagin rebut un ajut previ pel mateix programa o la mateixa fase en convocatòries anteriors.

Per a més informació, pots anar directament a la pàgina web d’Acció 

Comparteix
  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE