Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Conveni amb Microbank de La Caixa

El Departament d’Empresa i Ocupació i Microbank de La Caixa  han signat un nou conveni de col·laboració per tal d’oferir microcrèdits socials  per a persones emprenedores usuàries del portal  INICIA. La principal novetat és que no es requeriran garanties ni avals per a la seva formalització (excepte per a persones jurídiques).

Les condicions són les següents:  

* Import màxim: 25.000 euros (amb un màxim del 95% de la inversió)
* Beneficiaris:  - Persones físiques amb un projecte d’autocupació.
                        – Professionals autònoms amb rendes fins a 60.000 euros 
                        – Persona jurídica (Microempreses amb menys de 10 treballadors i amb una facturació anual inferior a 500.000€)
* Periodicitat: Mensual
* Termini: 60 mesos inclosos 6 mesos de carència opcional
* Tipus d’interès:  -7,75%, fix tota la vida de l’ operació. .
                         – Sense comissió d’obertura i d’estudi
* Garanties: Sense garantia real ni condició d’avals, excepte quan el titular sigui una persona jurídica, que es requerirà aval necessàriament.

 Teniu tota la informació disponible sobre aquestes novetats a la Guia de Finançament del portal INICIA. També us podeu adreçar al Servei de creació d’empreses de Can Calderon al telèdon 93 635 18 04 o mail empresa@viladecans.cat

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE