Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Balanç positiu en la creació/destrucció d’empreses a Catalunya durant el segon trimestre del 2010


butlletidemografiaempresa
El  “Butlletí de demografia empresarial” publicat pel Departament de Treball de la Generalitat  aporta dades estadístiques interessants. Per exemple :  el segon trimestre de 2010 va ser el primer, desde mitjans del 2007, en què es van crear més empreses de les que es van destruir, produint-se per primera vegada en tres anys un creixement net del nombre d’empreses actives.

Altres dades que  apareixen:  a 1 de gener de 2010 hi havia 619.678 empreses amb activitat a Catalunya, de les quals el 94%  són microempreses (entre 0 i 9 treballadors assalariats);  la meitat adopta la forma de persona física  i 8 de cada 10 operen dins del sector serveis.

El butlletí proporciona indicadors d’estructura (total d’empreses segons nombre d’assalariats, segons forma jurídica i segons sector) i de demografia empresarial (altes, baixes, taxa bruta d’entrada, taxa bruta de sortida, taxa neta d’entrada i rotació), a través d’una estimació feta sobre la base dels registres dels comptes de cotització de la Seguretat Social, tant els relatius al règim general (RGSS) com al règim especial de treballadors autònoms(RETA).

Es publica trimestralment.

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE