Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Problema detectat, oportunitat de negoci a explorar

Problema detectat, oportunitat de negoci a explorar

Per exemple:

A les escoles s’estan implementat des de fa temps projectes de borsa de llibres ( reutilització), amb l’objectiu de facilitar a l’alumne una part dels llibres que necessita i que provenen d’alumnes del curs anterior, de manera que no només baixa considerablement l’import que han de pagar les families  sinó que els alumnes aprenen a tenir-ne cura i valorar-los com un bè comú. Gestionar aquest projecte requereix compromís per part d’alumnes, pares i mestres, i feina operativa darrera.

Però …..qui no coneix les dificultats per portar a terme un projecte a les escoles quan s’ha d’implicar tota la comunicat educativa ( pares,  alumnes,  mestres, el claustre de professors i l’equip directiu)??

Doncs aquí hi ha un problema a solucionar i una oportunitat per generar negoci.

Així ho ha fet l’empresa Iddink Spain SLU  que  ha vist una oportunitat d’activitat económica.

La seva presentació posa l’accent en ofereix solucions professionals en l’àmbit del subministrament de materials escolars als centres, al professorat, als pares i als alumnes”.

Y proposa els “ecoBooks”

Sistemas de reutilización: ecoBooks. Iddink proporciona als centres que estiguin reutilitzant llibres sistemes per controlar tots els procesos, alliberant als equips dels centres o AMPAs de les tasques de control, supervisió, manipulació, etc.

Detectat el problema, s’implementa una possible solució que, evidentment, genera una plusvàlua. És un exemple de com pensar en els problemes poden ser una font d’inspiració per trobar una activitat econòmica.

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE