Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Noves formes de financiació per l’empresa: de particular a Pyme

Noves formes de financiació per l'empresa: de particular a Pyme

Hem conegut una empresa,  Arboribus,  que té com a unitat de negoci canalitzar directament l’estalvi de les persones cap a les Pimes. Funciona a través d’una plataforma telemàtica. Un dels seus fundadors, en Carlos Escolano va venir el 14 de març a Can Calderon per fer un taller titulat “Crowdfunding. Quan el banc et diu NO.”

Us expliquem com funciona aquesta plataforma:

  • Les persones físiques presten diners directament a petites i mitjanes empreses (model de finançament conegut com crowdlending), i aquestes ho tornen en quotes mensuals. La plataforma permet escollir a quines empreses li presten els diners, quant i el tipus d’interès desitjat, i l’empresa decideix si accepta o no l’oferta de préstec.
  • L’empresa torna als inversors el préstec amb els interessos atenent a les condicions prèviament acordades (per exemple pagaments mensuals, al venciment, etc) mitjançant la plataforma.
  • Arboribus s’encarrega de preseleccionar les empreses (amb anàlisi de solvència inclòs), formalitzar els prèstecs, gestionar  mitjançant la plataforma els cobraments i distribuir-los entre els inversors; a canvi d’aquesta gestió operativa, Arboribus aplica una tarifa de gestió

Segons Josep Nebot, cofundador d’Arboribus, “eliminant gran part dels costos del sistema bancari, podem oferir rendiments del 6 al 12% als inversors, amb comissions reduïdes (i transparents) i la possibilitat de finançar directament l’economia productiva. En altres països la inversió mitjana per inversor ja supera els 2.000 euros, però inicialment permetem inversions des de 20 euros”.

I si l’empresa no torna els diners prestats, qui paga la festa?

Si es produeix un impagament, els inversors assumeixen el risc. Per minimitzar-ho la plataforma aconsella i permet diversificar fàcilment el risc invertint en diferents empreses.

A la pàgina web de la plataforma (suposem que  per tranquilitzar als inversors que es fan aquesta mateixa pregunta) es dona la següent explicació: Arboribus “utilitza estrictes criteris de solvència i, sense costos addicionals, s’encarrega del recobrament d’impagats i de les reclamacions judicials si n’hi hagués.”

Les noves tecnologies i els temps de canvi estan ampliant les possibilitats fins i tot en un àmbit tant tancat i controlat per pocs com el financer; al mateix temps, els diners busquen noves oportunitats d’ampliar el seu radi d’acció; i les persones emprenem nous camins sense tanta desconfiança o ….. potser és que només podem tirar cap endavant ?

Sigui com sigui, benvingudes siguin les novetats que ajuden les persones, les empreses, i que fan moure els capital.

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE