Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Apartaments turístics de Viladecans a Booking

Apartaments turístics de Viladecans a Booking

Booking només ofereix al seu portal oferta de pisos turístic legalitzats, entre ells 8 apartaments situats a Viladecans. En aquest sentit, la Generalitat ha aconseguit que Booking, el segon operador mundial de reserves online, senti precedent entre els portals turístics i expulsi l’oferta il·legal d’apartaments.

D’aquesta forma acata la normativa catalana sobre habitatges turístics que obliga a publicar el número de registre o llicència que identifica a cada establiment. Booking només comercialitzarà els habitatges que comptin amb aquest número denominat RTC (Registre de Turisme de Catalunya) Ara s’obre un període fins a final d’any perquè desapareguin aquests apartaments del web d’aquest gegant d’internet.

La Generalitat espera una reacció en cadena de la resta d’operadors que fins avui s’han mostrat poc predisposats a complir amb aquesta normativa. A Catalunya hi ha uns 45.000 habitatges legalitzats amb número de  RTC . Això significa menys de la meitat de les existents tot i que en els últims anys s’han anat legalitzant gradualment.

Com deien, 8 són els habitatges turístics a Viladecans que apareixen en el Registre de Turisme de Catalunya, la qual cosa vol dir que cumpleixen amb tots els requisits que demanda el registre i que són, per exemple: 

  • Disposar de la cèdula d’habitabilitat i satisfer en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
  • No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
  • Ha d’estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d’higiene.

Com podeu comprovar el fet de comptar amb  el RTC serveix com a garantia de qualitat  per  l’usuari, que sap , a través d’aquest número de registre, que l’habitatge que l’acull compleix amb uns requisits i uns serveis que vénen regulats per la normativa sectorial corresponent .

Aquest post està basat en la notícia apareguda en el blog Comunicatur.info

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE