Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Crèdit Innovació : línia de prèstecs per a projectes de R+D+I

euroestilizado Per finançar la innovació, es posa a l’abast de les empreses una línea de prèstecs mitjançant entitats financeres  per a projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i).

Beneficiaris:  
* Empreses establertes a Catalunya o que s’hi vulguin establir.
* Entitats privades sense ànim de lucre i amb participació empresarial als seus òrgans de govern, establertes a Catalunya o que s’hi vulguin establir.

Característiques :
* Tipologia dels projectes: projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

Condicions del préstec :
Tipus d’interès (1,75%), import  (mínim 100.000 euros – màxim 900.000 euros. La quantia màxima de finançament no podrà excedir del 75% del pressupost acceptat del projecte IVA exclòs), termini màxim 10 anys, carència d’amortització fins a 2 anys, desemborsament 100% en moment formalització, garanties (les requerides per l’entitat financera ), sense comissions,

Despeses finançables
Despeses directament vinculades amb la realització del projecte de R+D+i en els conceptes següents:
 • Despeses de personal propi i col•laboracions externes, adquisició d’equipaments, instrumental i material, subministraments i altres productes similars directament derivats de l’activitat d’investigació.

 • Actius fixos relacionats amb la incorporació a l’empresa, a nivell industrial, de tecnologies d’última generació, nous equips tecnològicament avançats o millora tecnològica dels seus processos actuals (nivell de qualitat, automatització, reducció de costos, etc.).

 • Adquisició de materials per realitzar pre-sèries industrials, instal•lacions o equips de laboratori, equips industrials i maquinària, inversions en tecnologies relacionades amb el disseny o la fabricació de nous productes o millora d’aquests i les despeses de personal propi o de col•laboracions externes associades a l’activitat d’industrialització del projecte.

Observacions
Els projectes hauran d’haver-se iniciat amb data posterior a l’1 de gener de 2010 i hauran de finalitzar en un termini màxim de 3 anys a partir de la data de sol•licitud, existint la possibilitat de sol•licitar una ampliació de termini.
Reviseu la normativa complerta.
Entitats financeres col•laboradores: La Caixa, Caixa Catalunya, Banc Sabadell, BBVA, BSCH, Caixa Penedès i Banesto (o com es diguin en el moment de demanar el prèstec).

Termini
Des del 11 de desembre de 2010 fins al 15 de març de 2011 o fins a l’exhauriment del pressupost.

 

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE