Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Programa per a empreses sobre gestió del talent

Programa per a empreses sobre gestió del talent

El programa aporta formació en mentoring i gestió de RRHH dirigit a les empreses.

La finalitat d’aquest programa és apropar a les empreses a un nou model de gestió dels RRHH (model competencial), on no només es tinguin en compte les competències tècniques relacionades amb el lloc de treball, sinó també les competències transversals que són, finalment, les que garanteixen el desenvolupament òptim i l’excel•lència professional.

Què pretenem?

 • Identificar els beneficis per a l’empresa amb la gestió dels RRHH a través d’una metodologia competencial.
 • Donar a conèixer el model de gestió de competències.
 • Definir les ofertes de treball a partir del model competencial.
 • Dissenyar les entrevistes de selecció amb aquesta metodologia competencial i altres tècniques de selecció.
 • Crear un pla d’acollida per les noves incorporacions.
 • Beneficis de la formació per a l’empresa.

Beneficicis per l’empresa

 • Millora dels processos de selecció posant la mirada en la detecció de talent.
 • Millora de la gestió de l’equip humà, aconseguint una major satisfacció per part de les persones treballadores i una major eficiència en el treball.
 • Millora del clima laboral.
 • Millora de la productivitat de l’empresa.
 • Millora del procés d’incorporació de noves persones i de la seva adaptació a l’empresa, a l’equip i a l’entorn.

Programa i Calendari 

 • a. Sessions de formació teorico-pràctica a Can Calderon (4 sessions de 9 hores a 14 hores)
  • Sessió 1: Introducció al model per competències (9 de novembre)
  • Sessió 2: Definició de perfils de lloc de treball i d’ofertes de feina. La selecció per competències. (23 de novembre)
  • Sessió 3: La selecció per competències: l’entrevista per competències i altres tècniques. (14 de desembre)
  • Sessió 4: El pla d’acollida. L’avaluació per competències, beneficis per l’empresa. (18 de gener) 
 • b. Sessions d’interacció entre tots els participants del programa, a Can Calderon o a les empreses.

Un cop finalitzades les accions anteriors, és el moment de trobada amb el grup de persones del projecte que reben formació per posar en pràctica tots els aprenentatges durant la fase de formació. En alguns dels pasos cada empresa interelacionarà amb 2 o 3 usuaris del projecte.

 • Pas 1: Entrevistes i Feedback amb els mentors i equip tècnic (1 de febrer)
 • Pas 2: Pla d’acollida a les empreses (8 de febrer)
 • Pas 3: Feedback amb els mentors (15 de febrer)
 • Pas 4: Espai de trobada (22 de febrer)  

Aquest programa està subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Comparteix
  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE