Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Ùltimes subvencions i ajuts vigents

euroestilizadoAquesta setmana us proposem un recull dels ajuts i subvencions vigents aquesta setmana.

* Llei 11/2010, de 28 de juny, de reforma del sistema de suport financer a la internacionalització de l’empresa espanyola. Jefatura del Estado. BOE 157.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/29/pdfs/BOE-A-2010-10313.pdf 

*Convocatòria corresponent a 2010 de les subvencions establertes per al suport a agrupacions empresarials innovadores del sector turístic. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 158.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/30/pdfs/BOE-A-2010-10417.pdf

*Es modifica la Resolució IUE/1677/2010, que modifica la Resolució IUE/3797/2009, per la qual s’aproven les bases reguladores de les línies d’ajut a la recerca, el desenvolupament i la innovació, i s’obren les convocatòries per a l’any 2010. Agència de Suport a l’Empresa Catalana – Departament d’Innovació, Universitats i Empresa – Gen de Catalunya. DOGC 5658.
https://www.gencat.cat/diari/5658/10161056.htm

*S’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de la línia de préstecs per a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental (R+D), i la línia de préstecs per a projectes d’implantació d’empreses als pols d’innovació. Agència de Suport a l’Empresa Catalana – Departament d’Innovació, Universitats i Empresa – Gen de Catalunya. DOGC 5658.
https://www.gencat.cat/diari/5658/10154146.htm
*Es modifica l’Ordre TRE/142/2010, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les empreses d’economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals, i s’obre un nou termini de presentació de sol·licituds. Departament de Treball – Gen de Catalunya. DOGC 5661.
https://www.gencat.cat/diari/5661/10169134.htm

Si voleu ampliar informació sobre els ajuts podeu contactar amb nosaltres al telèfon 93 635 18 04

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE