Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Subvencions del Consell Comarcal a la contractació

Subvencions del Consell Comarcal a la contractació

El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha publicat en el BOP de divendres 14 d’octubre les “Bases reguladores per a la sol·licitud i l’atorgament de subvencions a empreses , entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades a la comarca del Baix Llobregat, que realitzin contractació en el marc del projecte Promoure l’ocupació a la indústria local del Baix LLobregat”

Al final del post us posarem el link al text original del BOP i també un link a la pàgina del Consell Comarcal on donen més informació, però ara us farem cinc cèntims d’aquesta subvenció.

- Periode d’execució : 

Les subvencions s’hauran de destinar a subvencionar les empreses, entitats sense ànim de lucre i autònoms  que realitzin contractacions efectives entre l’1 d’abril de 2016 al 31 d’agost de 2017.

- Alguns dels requisits:

 • Que el centre de treball, o bé el domicili social, i/o fiscal es trobi ubicat a la comarca del Baix Llobregat.
 • Que la seva activitat econòmica es trobi declarada dins la Classificació Catalana de l’Activitat Econòmica (CCAE) en alguns d’aquests espígrafs:
 • 10- Productes Alimentaris.
 • 11- Begudes.
 • 52- Serveis d’emmagatzematge i serveis auxiliars del transport (sempre que es trobin vinculats al transport             d’aliments o begudes).
 • Altres classificacions vinculades i/o relacionades amb els epigrafs anterior.

- Otras característiques:

 • Amb caràcter general, per cada persona es subvencionarà un màxim de 6 mesos. No hi ha limitació en el nombre de persones a contractar per empresa o entitat.
 • El Consell Comarcal del Baix Llobregat cada contracte laboral a jornada sencera, de 3 mesos de durada , amb un import de 1.200 € i de 2.400€ per a cada contracte laboral de 6 o més mesos de durada, o indefinit. L’import es reduirà proporcionalment en cas de jornada parcial, que no podrà ser inferior al 50%.

-Terminis: 

 • El termini de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria en el BOP,  i finalitzarà el 30 de juny de 2017.  

Normativa legal publicada al BOP butlletíConsell Comarcal

Pàgina web del Consell Comarcal amb més informació .

Comparteix
  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE