Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Subvencions als projectes de millora d’infraestructures i de competitivitat de polígons industrials

Subvencions als projectes de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials

 

L’Área metropolitana de Barcelona (AMB) ha establert una línea de subvenció als ajuntaments metropolitans per tal de fomentar la realització d’actuacions tant públiques  com privades ubicades en un polígon industrial que tinguin un impacte dinamitzador a nivell metropolità.

Com alguns de vosaltres sabeu, l’Ajuntament de Viladecans va presentar-se a la convocatòria de l’any passat en el marc  del projecte d’actuacions en el polígon Centre i té concedit un ajut,  per la qual cosa en aquesta convocatòria no presentarà projecte directament. Però cal remarcar que les empreses poden accedir-hi a aquests ajuts amb la intermediació de l’Ajuntament, per tant pot ser una bona oportunitat per les empreses ubicades al polígon que tinguin previst realitzar algún tipus de millora.  

El termini de presentació  es tancarà el 30 de setembre de 2015. Però a l’Ajuntament s’ha de presentar abans del 25 de setembre.

Malgrat la premura de temps, si n’hi ha algún projecte que es vulgui presentar a la convocatòria, a l’Ajuntament podrem ajudar-lo a resoldre els  dubtes i consultes tècniques.

El termini d’execució de les actuacions i la seva justificació: l’actuació objecte de la subvenció s’haurà de realitzar en el termini comprès entre l’atorgament de la subvenció i el 31 desembre de 2016. Els justificants s’hauran de lliurar abans del 31 de març de 2017.

El crèdit pressupostari total disponible és de 20 milions d’EUR.

Per conèixer amb detall el text:

Anunci BOPB 2a Convocatoria Subvencions millora poligons 2015

Bases 2a Convocatòria poligons 2015

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE