Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Subvenció per substituïr llums i enllumenat poc eficient energèticament

Subvenció per substituïr llums i enllumenat poc eficient energèticament

Al DOG apareix com “Subvencions per a la realització d’actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior”. Com podeu veure una expressió més precisa encara que també més recargolada (de fet, si entre els lectors hi ha qui sap de l’assumpte,  agraïríem explicacions més simplificades)

Bé, aquesta subvenció tracta de recolzar l’aplicació de les millors tècniques disponibles en l’enllumenat públic per promoure l’eficiència energètica de la il·luminació exterior, reduir el consum de recursos naturals i evitar l’emissió de CO2.

Les actuacions subvencionables són: 

 • Substitució de les làmpades d’incandescència, vapor de mercuri d’alta i/o baixa pressió i halogenurs metàl·lics per làmpades de vapor de sodi d’alta pressió i/o baixa pressió o per làmpades tipus LED ambre.
 • Substitució de pàmpols d’un llum que emetin un flux lluminós a l’hemisferi superior instal·lat superior a l’1% per d’altres que emeten com a màxim l’1 %.
 • Instal.lació de reguladors horaris.
 • Instal.lació de reductors de flux lluminós.

A qui va dirigit?

 • Als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades. També poden ser beneficiaris, els consells comarcals que tinguin encomanada pels ajuntaments o entitats municipals descentralitzades de la seva comarca, mitjançant un instrument vàlid en dret, la gestió i l’execució de l’actuació subvencionable i, en el cas que s’atorgui la subvenció, el seu cobrament.
 • A persones físiques o jurídiques titulars d’activitats econòmiques subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

Termini de sol·licitud: del 19 de desembre de 2012 al 18 de gener de 2013.

Els titulars de les instal·lacions d’il·luminació exterior, tant de titularitat pública com de titularitat privada disposen fins el 31 de desembre de 2013 per adequar-se a la normativa de protecció del medi nocturn.

Són objecte de subvenció les actuacions d’adequació de la il·luminació exterior realitzades o a realitzar durant els anys 2011, 2012 i 2013.

En l’enllaç que hi ha al començament trobareu l’accès a les normatives senceres , més informació i els formularis per demanar les subvencions a través de l’Oficina Virtual de Tràmits.

Recordèu que el termini és curt, fins el 18 de gener!!

 

Comparteix
  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE