Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Subvenció per a la contractació de joves (18 a 29 anys): Fem ocupació per a joves

Subvenció per a la contractació de joves (18 a 29 anys): Fem ocupació per a joves

El programa Fem Ocupació per a Joves 2016 ja ha començat. És el tercer any que es fa. L’objectiu d’aquest programa és afavorir la inserció laboral de 25 joves de 18 a 29 anys, un dels col·lectius més castigats per la desocupació. Hi participen joves de Viladecans i empreses que estiguin interessades en contractar els joves. Aquest programa ofereix a les empreses una sèrie d’avantatges si es decideixen contractar els joves :

  • el SOC subvencionarà les despeses salarials amb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional i per un màxim de 6 mesos cadascun dels contractes.
  • aquesta subvenció és compatible amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social .
  • una vegada el SOC hagi verificat la documentació prevista a la normativa i hagi comprovat que l’empresa reuneix els requisits, es proposarà el pagament d’una bestreta del 80% de l’import atorgat per contracte. La resta del pagament es tramitarà un cop finalitzat l’activitat subvencionada.
  • l’empresa seleccionarà  el/la jove.

Les característiques dels joves a contractar: persones joves de Viladecans entre 18 i 29 anys, en situació d’atur, inscrites a l’oficina de treball com a demandadants d’ocupació i amb un nivell d’estudis de Graduat en ensenyament de secundària obligatoria (GESO), Batxillerat, i/o Cicles formatius de grau mitjà. Fins el 31 d’agost del 2017 hi ha temps per formalitzar contractes. El projecte  Fem Ocupació per a Joves està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i està organitzat pel Centre de Promoció a les Empreses.

Contacte: Laia LLigades, t. 93.635 18 04, e-mail: femocupacioperajoves@viladecans.cat

 

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE