Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Subvenció local 2017 per a patents

Subvenció local 2017 per a patents

S’han publicat les bases per atorgar subvencions a les activitats instal·lades a Viladecans que tramitin patents, durant l’any 2017.

Els ajuts es concreten en la subvenció parcial pel tràmit de patents sol·licitades a l’Estat Espanyol així com la primera fase d’extensió internacional, coneguda com a sol·licitud PCT. Sistema que inicia la tramitació de manera simultània, a través d’una única sol·licitud, en més de 147 països.

La patent concedeix al seu titular un dret exclusiu sobre l’objecte de la seva invenció durant un termini de vint anys. Aquest dret d’exclusivitat esdevé un veritable monopoli i, força vegades, té una importància econòmica considerable. És precisament el valor econòmic d’aquest monopoli el que permet que el titular de la patent pugui amortitzar la inversió que ha fet a l’hora de desenvolupar un producte nou o un procediment nou.

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques amb domicili a Viladecans que hagin realitzat l’activitat de petició de patent espanyola així com la petició internacional de patent. 

Requisits: les dates de les factures hauran de ser entre 1/1/2017 i el 31/12/2017.

Despeses subvencionables: cost de cerca d’antecedents i redacció de patents; cost de la sol·licitud de patent prioritària a l’Oficina Espanyola de Patent i Marques (OEPM). Es pot incloure tant la taxa oficial com els honoraris de l’agent/empresa contractat/ada per fer el registre; cost de la petició internacionsl de patent (PCT).

Quantia de les subvencions: l’import màxim de la subvenció atorgada serà de 4.000 €

Resolució de les subvencions: les sol·licituds es podran presentar amb el formulari “Sol·licitud de subvenció per a la tramitació de patents” facilitat per part dels serveis municipals, a la que s’adjuntarà la justificació documental.

Termini:  des de l’endemà de la seva publicació al BOP i restarà obert fins al 31 de desembre de 2017. 

Bases del BOP

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE