Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Subvenció important per a cooperatives i societats laborals

Subvenció important per a cooperatives i societats laborals

L’ordre que regula les subvencions destinades a cooperatives i societats laborals  ja s’ha publicat, però alerta! … el temps per presentar la sol·licitud és ben curt.

Us expliquen breument les diferents línees de subvenció a les que podeu accedir i els terminis. Pels que estiguin interessats en conèixer més en detall la normativa, el link que afegim al final us portarà directament a l’ordre reguladora.

 Línia A : per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives o societats laborals. El termini de presentació de sol·licituds per a la Línia A és de 10 dies naturals comptats des del mateix dia la publicació d’aquesta Ordre (fins al 31 d’octubre).

La quantia màxima d’aquestes subvencions serà de 3.000,00 euros, excepte que el soci o la sòcia sigui una persona amb discapacitat, que serà d’un màxim de 5.000,00 euros. En tots els casos les subvencions podran ser concedides també quan la jornada de treball del/de la soci/sòcia treballador/a o soci/sòcia de treball incorporat/ada sigui a temps parcial, si bé en aquest supòsit la quantia de la subvenció serà proporcional al temps efectiu de la jornada de treball.

Línia B: per al finançament dels interessos de préstec per a la capitalització de cooperatives i societats laborals. El termini de presentació de sol·licituds per a la Línia B comença el mateix dia de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre i finalitza el 30 d’octubre de 2013.

L’ajut consistirà en la reducció de fins a 5 punts del tipus d’interès fitxat per l’entitat financera, pública o privada, que ha concedit el préstec a la persona sol·licitant. La subvenció es pagarà d’un sol cop en la quantia calculada com si la subvenció es merités cada any de la seva durada, inclòs el possible període de carència. La subvenció no pot superar la quantitat de 1.000,00 euros. El tipus d’interès del préstec pot ser fix o variable, i es pren com a referència per al càlcul de la subvenció el que fixi l’entitat de crèdit en el moment de la concessió del préstec.

Si esteu interessats en conèixer més detall, el link que us portarà al text del Diari Oficial és aquest.

 

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE