Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Contingut i subvencions del programa de Garantia juvenil

Contingut i subvencions del programa de Garantia juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea de lluita contra l’atur juvenil per garantir que tots els joves de 16 a 29 anys que compleixin els requisits puguin accedir a una oferta concreta (treball, pràctiques o formació) en un termini de 4 mesos.

És obligatori, per rebre qualsevol assistència del programa, estar inscrit al sistema de Garantia Juvenil i per accedir-hi  al sistema hi ha una sèrie de requisits que has de tenir en compte.

Qunis són aquests requisits?

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Els estrangers han de ser titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
 • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya
 • Tenir entre 16 i 29 anys
 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud
 • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud
 • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud
 •  Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar al Sistema de garantía Juvenil

Si trobes dificultats a l’hora de donar-te d’alta al registre telemàtic del sistema de garantia juvenil o necessites més informació,  pots demanar ajuda a la persona responsable del programa, Juan Manuel Montero Pérez (jmmonterop@viladecans.cat) a Can Xic (matins de dimarts, dijous i dissabtes de 9’00 a 14’00 hores,  i tardes dilluns dimecres i divendres de 16’30 a 21’00h.)  o bé a Can Calderon (dilluns i dimecres matí de 9’00 a 14’00h.)

Beneficis pels joves:

Si estàs sense feina, tens entre 16 i 29 anys i no estàs realitzant cap acció formativa ni educativa, podràs rebre abans de 4 mesos :

 • Una oferta de feina
 • o una oferta formativa
 • o un període de pràctiques
 • o formació com a aprenent 

Per altra banda, la  Generalitat de Catalunya destinarà 2,5M€ de la Garantia Juvenil, finançats pel Fons Social Europeu, a fomentar l’ocupació juvenil en el treball autònom i l’economia social.

Així, els joves d’entre 16 i 29 anys inscrits en el Pla i que s’estableixin com a autònoms durant un mínim de 12 mesos podran rebre una subvenció directa que supera els 9.000 euros.

Així mateix, els autònoms, les cooperatives i les entitats de l’economia social que incorporin aturats d’aquest col·lectiu també accediran a ajuts d’entre els 4.500 i els 9.100 euros, segons la durada dels contractes. Les sol·licituds es poden presentar fins el 31 d’octubre del 2016.

Us adjuntem uns documents que us pot ser ùtil:  el text oficial del Diari Oficial de la Generalitat,  Subv._programa_garantia_juvenil i també el full per sol·licitar la subvenció d’autoocupació: Solicitud

Comparteix
  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE