Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Prèstecs preferents per cooperació entre empreses comercials

europngL’objecte d’aquests ajuts és regular la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament d’inversions, en projectes de cooperació entre empreses comercials, per afavorir la millora de la competitivitat de les empreses del sector i per facilitar la realització de projectes que requereixen una dimensió superior a la que solen tenir les empreses del sector a nivell individual.

Són préstecs directes atorgats per cada departament i formalitzats per l’Institut Català de Finances ( ICF ). La quantia màxima destinada a aquesta convocatòria és d’8.000.000,00 d’euros.

Les sol•licituds es poden presentar fins el 6 de setembre de 2010.

Es consideren persones beneficiaries d’aquesta línia de préstecs les empreses que operin a Catalunya, amb projectes de cooperació al sector comerç o inversió conjunta entre empreses comercials.

L’import de cada operació serà com a mínim de 100.000 euros i podrà finançar fins al 75% de l’import de la inversió a realitzar, IVA exclòs, amb un màxim de 500.000 euros.
El termini d’amortització serà de 10 anys i el tipus d’interès dels préstecs serà 0%.
El préstec es disposarà per la totalitat de l’import el mateix dia que es formalitzi. El desemborsament es farà amb l’autorització del COPCA.
Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres mitjançant el telèfon 936351804 o amb l’adreça web:

 http://www.gencat.cat/diari/5600/10076145.htm

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE