Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Préstecs ASCA per iniciatives d’ocupació

Préstecs ASCA per iniciatives d'ocupació

En un altre post ja us havíem parlat de la Fundació Privada ASCA (Acció Solidaria contra l’Atur), una fundació de llarga trajectòria (des de l’any 1981) donant resposta al problema de l’atur.

Una de les seves activitats, entre d’altres, és la concessió de préstecs solidaris a persones i col·lectius desafavorits.

Us apropem alguns dels articles de les bases de la convocatòria de prèstecs extraordinaris d’aquest any 2014. Al final del post trobarèu el link per accedir-hi al document complet.

 • Es concediran cinc préstecs a emprenedors individuals o a empreses noves o de recent creació que presentin un projecte que realitzi, consolidi o ampliï una activitat i que asseguri nous llocs de treball estables i pel qual es necessiti finançament.
 • L’ import de cadascun dels préstecs serà de fins a 30.000 euros, sense interessos i una devolució lineal de màxim 5 anys.
 • Les quotes a retornar es revisaran anualment segons la variació del IPC dels últims 12 mesos.
 • El sol·licitant ha de tenir el domicili fiscal a Catalunya i també el Centre de Treball si existeix. En el cas d’empreses, aquestes han de tenir una antiguitat com a màxim de tres anys.
 • Els sol·licitants poden ser autònoms o petites i mitjanes empreses amb qualsevol forma jurídica, ja constituïdes o en fase de constitució.
 • El projecte: per a poder participar a la convocatòria, cal presentar a les oficines de Acció Solidària Contra l’Atur el formulari de sol.licitud degudament emplenat, l’original del projecte i el corresponent estudi econòmic i financer. El projecte ha de contenir la descripció general del producte, oportunitat de la idea, valor afegit, innovació, impacte social i pressupost. El pla financer i l’estudi econòmic han de mostrar la seva viabilitat i les possibilitats de retorn del préstec, així com la justificació dels llocs de treball estable creats o que es crearan. Cal adjuntar una copia en CD o USB dels documents presentats.

A partir d’aquí, i de forma senzilla,  s’expliquen els criteris i procediment de concessió, la tramitació i les obligacions dels beneficiaris. Per accedir a la font original, clica aquí. 

 

Comparteix
  Escriure un comentari

  CLOSE
  CLOSE