Centre de promoció econòmica i serveis a les empreses

Oberta la convocatòria de subvencions per a empreses de economia cooperativa

Ha estat publicada la resolució que estableix les  subvencions a que poden tenir accès les cooperatives i SLL durant aquest exercici 2011.

Importantísim: el termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 5 de setembre.

Aquesta vegada només s’han obert dues línies d’ajut: 

• Línia 1: subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/res o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals.
• Línia 3: subvencions als projectes empresarials d’enfortiment i intercooperació destinats a cooperatives i societats laborals

Les empreses cooperatives de nova creació poden presentar la seva sol·licitud d’ajut dins la línia 3 (enfortiment i intercooperació).

Àmbit temporal de les actuacions subvencionables:
• Línia 1: des del 17 de març de 2010 fins la data de publicació de la convocatòria en curs (4 d’agost de 2011).
• Línia 3: des de l’1 de desembre de 2010 fins el 30 d’octubre de 2011. Pel que fa a les empreses constituïdes amb posterioritat al 15 d’abril de 2010, es podran subvencionar les despeses efectuades des de la data de la seva constitució, com també les despeses per a la constitució i inici de l’activitat.

Presentació exclusiva per via telemàtica
La sol·licitud de subvencions només es pot fer mitjançant presentació telemàtica, per la qual cosa heu de disposar del certificat de signatura electrònica. Recordeu que no es podrà cursar cap document en suport paper.

Per a fer la sol.licitud
Accediu mitjançant certificat digital aquí: https://economiacooperativa.gencat.cat/tramits

Recordeu: el termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 5 de setembre de 2011 (inclòs).

Comparteix
    Escriure un comentari

    CLOSE
    CLOSE